בחינות עתירות מדיה גיאוגרפיה בשפה הערבית

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • גיאוגרפיה אדם וסביבה לחברה הערבית
 • מורי החטיבה העליונה  בגיאוגרפיה בכל המגזרים

 • 16/10/2023
 • 30
אני רוצה להירשם!

אודות הקורס

המזכירות הפדגוגית מובילה זה מספר שנים מהלך של פיתוח והפעלת בחינות בגרות מתוקשבות עתירות מדיה. מטרת המעבר להערכה עתירת מדיה היא לעודד שימוש מיטבי בטכנולוגיה בלמידה ובהוראה. הקורס הינו קורס במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות תחום הדעת וצוות מטח. הבחינות עתירות המדיה מזמנות למידה רב חושית, חווייתית ורלוונטית ללומדים. הן מתבצעות על בסיס תכנית הלימודים הרגילה, אולם נערכות על גבי פלטפורמה דיגיטלית (iTest). הבחינות משלבות פריטים עתירי מדיה כגון סרטונים, מפות רב שכבתיות, טבלאות השוואה, אינפוגרפיקה ומדיה ויזואלית וקולית.   אנו ממליצים למורים שעברו את ההשתלמות בהצלחה להגיש את תלמידיהם לבחינה עתירת מדיה בגאוגרפיה אדם וסביבה.

מטרות הקורס

 • לעודד שימוש מיטבי בפדגוגיה דיגיטלית בלמידה, הוראה והערכה. 
 • להשתמש באופן מושכל בפדגוגיה דיגיטלית. 
 • הכנת המורים לביצוע בחינות הבגרות עתירות המדיה, הן מהצד הפדגוגי והן מהצד הטכנולוגי. 
 • לימוד מיומנויות ייחודיות להוראה עתירת מדיה. 
 • היכרות עם הבחינה עתירת המדיה –בחינה המחליפה את הבחינה העיונית הכתובה. 
 • הכרת מערכת ה-iTest. 
 • היכרות נרחבת עם סביבת mytestbox. 
 • סדנאות ליצירת מדיה דיגיטלית. 

קהל היעד

הקורס הוא קורס חובה למורי החטיבה העליונה בכל המגזרים, המעוניינים להגיש את תלמידיהם בפעם הראשונה לבחינת הבגרות המתוקשבת. 

מורים שהשתלמו בהשתלמות זו עד שנת תש"פ, רשאים להירשם שוב להשתלמות ויהיו זכאים לגמול השתלמות משום שהתכנים התעדכנו. 

מנחה הקורס

הייסם אבו עואד

היקף הקורס ודרישות לקבלת גמול

הקורס בהיקף של 30 שעות גמול עם ציון ומוכרות לגמול באופק חדש/עוז לתמורה. 

תהליך הלמידה מקוון ומתקיים בקמפוס הווירטואלי לעובדי ההוראה בישראל. חלק במפגשים סינכרוניים וחלקם א-סינכרוניים. 

הקורס מחולק ליחידות לימוד הכוללות חומר תיאורטי, משימות לביצוע ותרגולים. תוך שילוב הכרות ותרגול הבחינה עתירת המדיה. 

לקבלת 30 שעות לגמול עם ציון יש לבצע לפחות 80% ממשימות ההשתלמות ולהגיש את משימת הסיכום. 

חשוב לדעת

הקורס ייפתח ב-16.10.23  במפגש סינכרוני.