החקר ככלי בהוראת הספרות – תשפ"ד

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • ספרות ממלכתי
 • מורות ומורים לספרות

 • 15/10/2023
 • 30
אני רוצה להירשם!

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

בקורס זה נבסס מיומנויות חשיבה, דרכי הוראה והערכה בדרך החקר תוך התבוננות ביצירות ספרות. נעסוק בשלבים שונים של עבודות ומטלות חקרניות, נכיר סוגים שונים של עבודות ונדון בנושאים משותפים, ספרותיים ואחרים שיש לכולנו עניין בהם בתהליך זה.

קהל היעד

מורות ומורים לספרות

מטרות הקורס

 • פיתוח פרקטיקות הוראה בדרך החקר, יישומן ומישובן.
 • העמקה וביסוס של ידע פדגוגי-דיסציפלינרי בהוראת החקר בספרות.
 • פיתוח והדרכה של לימוד עצמאי ומונחה בקרב המורים והתלמידים.
 • בניית קבוצת עמיתים לצורך שיתוף פעולה בהמשך.

מנחת הקורס

ורד פרידמן ביאלר

היקף, מבנה ודרישות לגמול

 • ההשתלמות מקנה 30 שעות לגמול עם ציון באופק חדש/ עוז לתמורה.
 • יחידות סינכרוניות וא-סינכרוניות כפי שיפורסמו בסילבוס הקורס. (מפגש פא"פ יתקיים לקראת סיום הקורס – אם יתאפשר).
 • יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות: במפגשים פנים אל פנים, במפגשים סינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות ביחידות הא- סינכרוניות (עבודה עצמית באתר ההשתלמות).
 • בתום ההשתלמות יש להגיש מטלת סיכום

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח ביחידה א- סינכרונית ב-15.10.23 ל' תשרי, תשפ"ד.

המפגש הסינכרוני הראשון יתקיים ביום 22.10.23 ז' בחשון.