חוקרים ספרות ערבית

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • ספרות ערבית
  • מורים לערבית בחטיבת ביניים ובחטיבה עליונה 

  • 15/10/2023
  • 30
אני רוצה להירשם!

אודות הקורס

הקורס הינו במודל"איחוד מול ייחוד"בהובלתאגף א' לפיתוח פדגוגי,צוות המקצוע וצוות מטח. 

הקורס המובא כאן הוא בהיקף של 30 שעות.  

בהשתלמות, המורים יתנסו בחקר כלומדים, יתוודעו לתהליך ההערכה של תוצרי חקר, יתכננו הפעלה של יחידת לימוד בדרך החקר ויבחנו באופן רפלקיטיבי את תהליך הלמידה שחוו בקורס. כך, המורים ילמדו: 

  • ילמדו על רמות של חקר ועל שלבי תהליך החקר, 
  • ילמדו כיצד לבחור נושא/ים המתאימים לחקר וכיצד לנסח שאלת חקר פורייה בתחום הדעת, 
  • להתנסות כלומדים בשלבי החקר בהקשר דיציפלינארי 
  • להכיר אסטרטגיות להוראה בדרך החקר 

קהל היעד

מורים לערבית בחטיבת ביניים ובחטיבה עליונה 

מטרות הקורס

  1. לתת מענה למדניות הפדגוגית המתייחסת להערכה חלופית בית ספרית  
  1. להכיר את מהות תהליך החקר על מגוון אופניו וסוגיו ולהציג את התמונה הכוללת של נושא החקר 

מנחת הקורס

הדיל כיאל, מרצה במכללת אלקאסמי ומנחת השתלמויות במטח

היקף, מבנה ודרישות לגמול

ההשתלמות בהיקף של 30 שעות עם ציון, הכוללים מפגש אחד במתכונת פנים אל פנים שיתקיים בתחילת ההשתלמות, מפגשים סינכרוניים וא-סינכרוניים. 

ההשתלמות מוכרת לאופק חדש ולעוז לתמורה. למעט המפגש פנים אל פנים, כלל תהליך הלמידה יתבצע דרך רשת האינטרנט, בקמפוס הווירטואלי של עובדי ההוראה, מביתו של כל משתלם בזמן הנוח לו, במסגרת הזמנים שנקבעו מראש. ההשתלמות מחולקת ליחידות לימוד וירטואליות, הכוללות חומרי למידה ומשימות לביצוע. 

בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך, נדרשת השלמת כל יחידה בפרק זמן קצוב. לאור זאת לא נוכל לאפשר השלמה של יחידות לימוד באיחור. כמו כן, קבלת גמול מותנית בהשלמת כל משימות הקורס, כולל משימת סיכום.

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח ביום א' ,בתאריך 15\10\2023, ביחידה א- סינכרונית.