חשיבה היסטורית, למידה והוראת חקר

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • היסטוריה ממלכתי
 • הקורס פתוח ומתאים לכלל מורי ההיסטוריה בחינוך העל יסודי בכל המגזרים

 • 08/10/2023
 • 30 שעות
אני רוצה להירשם!

אודות הקורס

פיתוח מקצועי המבקש להעמיק את הידע הפדגוגי-דיסציפלינרי של המורה הוא יסוד מרכזי בתהליך המתמיד של שיפור דרכי ההוראה וקידום תלמידינו ללמידה טובה ומשמעותית יותר.

במיוחד אמורים הדברים למורים המבקשים להוביל פיתוח של תוכניות לימודים ודרכי הערכה באופן עצמאי, הן בנתיב שותפי פיתוח והן בכל נתיב למידה אחר.  במסגרת רפורמת התחדשות הלמידה בכלל, ובנתיב שותפי פיתוח בפרט,  אנו זוכים לחירות רבה יותר בעיצוב תכני הלימוד ודרכי ההערכה של הלמידה, אך גם נוטלים על עצמנו אחריות רבה יותר לקביעת מטרות ההוראה, עיצוב ופיתוח פרקטיקות ההוראה והבניית הערכה תומכת למידה ומשקפת את היכולות והידע של הלומד.

ההשתלמות הזו מכוונת להעמיק את הידע הפדגוגי-דיסציפלינרי של מורי ההיסטוריה באמצעות לימוד תכנים רלבנטיים, תכנון, התנסות ומשוב של פרקטיקות הוראה שונות המקדמות הוראת חשיבה ולמידה בדרך החקר בהיסטוריה ויצירת קהילת מורים-עמיתים הלומדים אחד מהשני.

בהשתלמות נתייחס לפרקטיקות הוראה שונות ונחשוב על דרכים וגישות להתאמתן למאפייני הלומדים, לשכבות גיל שונות ולתכנים שונים.

מטרות הקורס

 • העמקה וביסוס של ידע פדגוגי-דיסציפלינרי בהוראת חשיבה וחקר בהיסטוריה.
 • לפתח פרקטיקות הוראה, ליישם ולמשב אותן.
 • ללמוד ולהתנסות בהערכת חשיבה.
 • לחלוק תובנות ותוצרים עם מורים נוספים.

קהל היעד

 • קורס חובה עבור מורים שטרם השתלמו בו ומלמדים בתוכניות חקר במסגרת נתיב שותפי פיתוח, תמ"ר וחלוצי הערכה
 • הקורס פתוח ומתאים לכלל מורי ההיסטוריה בחינוך העל יסודי בכל המגזרים

מנחה הקורס

יובל קוברסקי

היקף הקורס

הקורס בהיקף של 30  שעות עם ציון, מוכר לאופק חדש ועוז לתמורה.

דרישות לקבלת גמול

 • יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי הקורס: במפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות ביחידות הא- סינכרוניות (עבודה עצמית באתר הקורס).
 • השתתפות בפורומים ובקבוצות דיון בסביבת הקורס.
 • בתום ההשתלמות יש להגיש מטלת סיכום.
 • קבלת גמול מותנית בהשלמת 80% לפחות ממשימות הקורס.

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח ביום א', 8/10/2023, כ"ג בתשרי תשפ"ד ביחידה א-סינכרונית.

מפגש סינכרוני ראשון יתקיים ביום א', 15/10/2023, ל' בתשרי תשפ"ד.