הכוורת "עסקת חבילה": "אגדה, פתגם ופרקי אבות" תשפ"ב

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • תרבות יהודית-ישראלית
 • מורי יסודי וחטיבת ביניים

 • 08/11/2021
 • 30
הקורס סגור להרשמה

 

 

 

אודות הקורס

קורס זה מהווה חלק מעסקאות החבילה של הכוורת.

הנכם מוזמנים להשתתף בהשתלמות "פתגם, אגדה ופרקי אבות", המיועדת למורים המלמדים "תרבות יהודית-ישראלית" בבית הספר היסודי ובפרט בכיתות ג-ד.

ההשתלמות תעסוק בהעמקת ההיכרות עם החיבורים והמקורות העומדים בבסיס תכנית הלימודים ובראשם פרקי אבות וספרות האגדה. יחידות הקורס מכוונות להעניק למורה בטחון בהוראת הטקסטים ולפתח את המיומנות שלו.ה להבנתם ולניתוחם. במקביל לכך, יחידות ההשתלמות תוקדשנה לפיתוח שיטות הוראה חדשניות ומגוונות.

מטרות הקורס

 • התנסות בלימוד מעמיק של אגדות חז"ל ושל פרקי אבות.
 • רכישת כלים להוראה של טקסטים חז"ליים בבית הספר היסודי.
 • היכרות עם משאבים מקוונים בתחום ספרות חז"ל ועם כלים ללמידה מרחוק.

קהל היעד

מורים לתרבות יהודית-ישראלית ביסודי וחטיבת ביניים

מנחה הקורס

ד"ר יואל קרצ'מר-רזיאל – מרצה לספרות חז"ל במכללה האקדמית אחוה ובמוסדות נוספים, חבר צוות תרבות יהודית-ישראלית במטח.

היקף ומבנה הקורס

30 שעות עם ציון. מוכר כגמול באופק חדש לתשפ"ב.

הלמידה מתקיימת ברשת בקמפוס הווירטואלי לעובדי ההוראה בישראל. הקורס מורכב מיחידות סינכרוניות ומיחידות א־סינכרוניות.

דרישות הקורס לקבלת גמול

 • השתתפות ב־80% מהשתלמות.
 • השתתפות פעילה בכל חלקי ההשתלמות: במפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות ביחידות הא־סינכרוניות (עבודה עצמית באתר הקורס)
 • השתתפות בפורמים ובקבוצות דיון בסביבת ההשתלמות
 • הגשת מטלת סיכום בתום ההשתלמות

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח ב־ 8.11.2021, ד' בכסלו תשפ"ב, במפגש סינכרוני.

חשוב לדעת

בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך, קבלת גמול מותנית בהשלמת כל משימות הקורס, כולל משימת סיכום.