בחינות בגרות עתירות מדיה – היסטוריה

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • היסטוריה במודל "איחוד מול ייחוד"
 • מורים להיסטוריה בחטיבה העליונה

 • 16/09/2020
 • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

לאור הצלחת הקורס בשנה החולפת, אנו ממשיכים גם בשנת הלימודים תשפ"א את הקורס המיוחד למורי ההיסטוריה בנושא "בחינות הבגרות עתירות המדיה בהיסטוריה".
השתתפות המורה להיסטוריה בקורס היא תנאי להגשת התלמידים לבחינת הבגרות עתירת המדיה.

הבחינות עתירות המדיה בהיסטוריה מתבצעות על בסיס תכנית הלימודים הרגילה, אולם הן נערכות על גבי פלטפורמה דיגיטלית ומשלבות פריטים עתירי מדיה כגון סרטונים, מפות רב שכבתיות, טבלאות השוואה, אינפוגרפיקה ומדיה ויזואלית וקולית, וכך מזמנות למידה רב חושית, חווייתית ורלוונטית ללומדים. הקורס יכלול הכנה של המורים לביצוע בחינות הבגרות עתירות המדיה, הן מהצד הפדגוגי והן מהצד הטכנולוגי.

מטרות הקורס

 1. לעודד שימוש מיטבי בפדגוגיה דיגיטלית בלמידה, הוראה והערכה, כחלק מהתאמת מערכת החינוך למאה ה – 21.
 2. להשתמש באופן ביקורתי בפדגוגיה דיגיטלית.
 3. לקדם הערכה מיטבית מרחוק.

נושאי הקורס

הקורס יכלול את הנושאים הבאים:

 • חדשנות פדגוגית וטכנולוגית בשירות ההיסטוריה: אוריינויות חדשות למורה ולתלמיד.
 • הערכה דיגיטלית: היכרות עם בחינות עתירות מדיה.
 • הוראה, למידה והערכה באמצעות מדיה דיגיטלית: סרטים, מפות, אינפוגרפיקה ועוד.
 • כתיבת שאלות עתירות מדיה ומחווני הערכה.
 • היכרות והתנסות עם כלי לכתיבת בחינות עתירות מדיה –  MyTestBox

קהל היעד

מורים להיסטוריה בחטיבה העליונה.

מנחי הקורס

עמוס רבן – מדריך ארצי, היסטוריה דיגיטלית.

היקף הקורס ודרישות לקבלת גמול

הקורס בהיקף של 30  שעות גמול עם ציון ומוכרות לגמול בעוז לתמורה.

כל תהליך הלמידה מתקיים ברשת בתוך הקמפוס הווירטואלי לעובדי ההוראה בישראל, למעט המפגש הראשון שיתקיים בבניין מטח ברמת אביב.

הקורס מחולק ליחידות לימוד וירטואליות הכוללות חומר תיאורטי, משימות לביצוע ותירגולים.
לקבלת 30 שעות לגמול עם ציון יש לבצע את כל המשימות באתר הקורס, כולל משימת הסיכום.

מועד הפתיחה

מפגש הפתיחה (סינכרוני) יתקיים ב-16.9.2020.

חשוב לדעת

על פי דרישות משרד החינוךקבלת גמול מותנית בהשתתפות פעילה בכל הקורס ובהשלמת כל משימות הקורס (מפגש פנים אל פנים, מפגשים סינכרוניים, יחידות א-סינכרוניות ומשימת סיכום).