בחינות בגרות עתירות מדיה – היסטוריה

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • היסטוריה במודל "איחוד מול ייחוד"
 • היסטוריה ממלכתי בחטיבה העליונה

 • 06/10/2021
 • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

המזכירות הפדגוגית מובילה זה מספר שנים מהלך של פיתוח והפעלת בחינות בגרות מתוקשבות עתירות מדיה. מטרת המעבר להערכה עתירת מדיה היא לעודד שימוש מיטבי בטכנולוגיה בלמידה ובהוראה.
הקורס הינו קורס במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות תחום הדעת וצוות מטח.

הבחינות עתירות המדיה מזמנות למידה רב חושית, חווייתית ורלוונטית ללומדים. הן מתבצעות על בסיס תכנית הלימודים הרגילה, אולם נערכות על גבי פלטפורמה דיגיטלית (iTest). הבחינות משלבות פריטים עתירי מדיה כגון סרטונים, מפות רב שכבתיות, טבלאות השוואה, אינפוגרפיקה ומדיה ויזואלית וקולית.

גם השנה מורי ומורות היסטוריה ממלכתי בחטיבה העליונה יוכלו לבחור איך להגיש את תלמידיהם ותלמידותיהן לבחינת הבגרות – בגרסת נייר או בגרסה עתירת מדיה.

מטרות הקורס

 1. להכין את המורים והמורות לביצוע בחינות הבגרות עתירות המדיה, הן מהצד הפדגוגי והן מהצד הטכנולוגי.
 2. לעודד שימוש מיטבי בפדגוגיה דיגיטלית ובאוריינויות דיגיטליות בלמידה, הוראה והערכה.
 3. לקדם תהליכי הערכה דיגיטליים מרחוק
 4. להכיר ולהתנסות עם כלי לכתיבת בחינות עתירות מדיה –  MyTestBox.
 5. ללמד מיומנויות ייחודיות להוראה עתירת מדיה
 6. למידה סדנאית ליצירת שאלות עתירות מדיה ומחוונים
 7. לעודד שימוש ביקורתי בפדגוגיה דיגיטלית.

נושאי הקורס

 • חדשנות פדגוגית וטכנולוגית: שילוב אוריינויות דיגיטליות.
 • הערכה דיגיטלית: היכרות עם בחינות עתירות מדיה.
 • הוראה, למידה והערכה באמצעות מדיה דיגיטלית: וידאו, מפות, אינפוגרפיקה ועוד.
 • כתיבת שאלות עתירות מדיה ומחווני הערכה.
 • היכרות והתנסות עם כלי לכתיבת בחינות עתירות מדיה-MyTestBox

קהל היעד

הקורס מיועד למורי ומורות היסטוריה ממלכתי בחטיבה העליונה, המעוניינים להגיש בפעם הראשונה תלמידים ותלמידות לבחינת הבגרות עתירת המדיה.
השתתפות המורה בקורס היא תנאי להגשת התלמידות והתלמידים לבחינת הבגרות עתירת המדיה.

מנחי הקורס

 • עמוס רבן – מדריך ארצי, היסטוריה דיגיטלית
 • מיכל יוספן – מורה להיסטוריה, מתמחה בשילוב סרטים בהוראת היסטוריה

היקף הקורס ודרישות לקבלת גמול

הקורס בהיקף של 30 שעות גמול עם ציון ומוכרות לגמול באופק חדש/עוז לתמורה.

תהליך הלמידה מקוון ומתקיים בקמפוס הווירטואלי לעובדי ההוראה בישראל. חלק במפגשים סינכרוניים וחלקם א-סינכרוניים.
הקורס מחולק ליחידות לימוד הכוללות חומר תיאורטי, משימות לביצוע ותרגולים. תוך שילוב הכרות ותרגול הבחינה עתירת המדיה.
לקבלת 30 שעות לגמול עם ציון יש לבצע את כל המשימות באתר הקורס, כולל משימת הסיכום.

מועד הפתיחה

מפגש הפתיחה הסינכרוני הראשון יתקיים בתאריך ה-6.10.21, ל' בתשרי תשפ"ב.

סילבוס הקורס

תכנית הקורס המפורטת תתפרסם בספטמבר תשפ"ב

חשוב לדעת

על פי דרישות משרד החינוךקבלת גמול מותנית בהשתתפות פעילה בכל הקורס ובהשלמת כל משימות הקורס (מפגש פנים אל פנים, מפגשים סינכרוניים, יחידות א-סינכרוניות ומשימת סיכום).