בחינות בגרות עתירות מדיה – ספרות ממלכתי

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • ספרות ממלכתי במודל "איחוד מול ייחוד"
 • מורים/ות לספרות בחטיבה עליונה

 • 06/03/2022
 • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

הבחינות עתירות המדיה מזמנות למידה רב חושית, חווייתית ורלוונטית ללומדים. הן מתבצעות על בסיס תכנית הלימודים הרגילה, אולם נערכות על גבי פלטפורמה דיגיטלית (iTest). הבחינות משלבות פריטים עתירי מדיה כגון סרטונים, אינפוגרפיקה ומדיה ויזואלית וקולית.

זו השנה הראשונה שבה תתקיים בחינת עתירת מדיה בספרות. בחינה זו מהווה חלופה לבחינת הבגרות המסורתית הנכתבת על נייר.

מטרות הקורס

 • להכין את המורים והמורות לביצוע בחינות הבגרות עתירות המדיה, הן מהצד הפדגוגי והן מהצד הטכנולוגי.
 • לעודד שימוש מיטבי בפדגוגיה דיגיטלית ובאוריינויות דיגיטליות בלמידה, הוראה והערכה.
 • לקדם תהליכי הערכה דיגיטליים מרחוק
 • להכיר ולהתנסות עם כלי לכתיבת בחינות עתירות מדיה –  MyTestBox.
 • ללמד מיומנויות ייחודיות להוראה עתירת מדיה
 • למידה סדנאית ליצירת שאלות עתירות מדיה
 • לעודד שימוש ביקורתי בפדגוגיה דיגיטלית.

קהל היעד

הקורס מיועד למורי ומורות ספרות ממלכתי בחטיבה העליונה, המעוניינים להגיש תלמידים ותלמידות לבחינת הבגרות עתירת המדיה.

השתתפות המורה בקורס היא תנאי להגשת התלמידות והתלמידים לבחינת הבגרות עתירת המדיה.

מנחי הקורס

מאור תמם שוע, מדריך לספרות.

מבנה הקורס

כל תהליך הלמידה מתקיים ברשת בתוך הקמפוס הווירטואלי לעובדי ההוראה בישראל חלק במפגשים סינכרוניים וחלקם א-סינכרוניים. ההשתלמות מחולקת ליחידות הכוללות לימוד ותרגול מיומנויות שונות בהוראה מתוקשבת תוך שילוב הכרות ותרגול הבחינה המתוקשבת עתירת המדיה.

דרישות לקבלת גמול

 • יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות: במפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות ביחידות הא- סינכרוניות (עבודה עצמית באתר ההשתלמות).
 • בתום ההשתלמות יש להגיש מטלת סיכום
 • לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של 80%

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח ביחידה א-סינכרונית ב- 6/3/22, ג' באדר ב', תשפ"ב.

מפגש סינכרוני ראשון יתקיים ביום שני 14/3/22, י"א באדר ב', תשפ"ב.