בחינות בגרות עתירות מדיה – עברית על יסודי

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • עברית במודל "איחוד מול ייחוד"
  • מורים לעברית המתעתדים להגיש את תלמידיהם לבחינת הבגרות המתוקשבת עתירת המדיה במועד קיץ תשפ"ב

  • 17/11/2021
  • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם לקורס המיועד לקבוצת המורים המובילים את ההיבחנות בבחינת הבגרות המתוקשבות עתירת המדיה במקצוע עברית.

המאה ה־21 מזמנת לכולנו כלים חדשים להוראה ולהיבחנות. מקיץ תשע"ז יש אפשרות להיבחן בבחינת בגרות מתוקשבת בעברית, וגם השנה אנו מציעים למורים להגיש את תלמידיהם לבחינה זאת.

הקורס הוא במודל "איחוד מול ייחוד" ובהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

נושאי הקורס

  • פדגוגיה דיגיטלית
  • מיומנויות ייחודיות להוראה דיגיטלית המותאמות גם להוראה מרחוק
  • הבחינה המתוקשבת עתירת המדיה בעברית – חלופה לבחינה הרגילה
  • בניית פעילויות מקוונות וחיבור מבחנים מתוקשבים

קהל היעד

הקורס מיועד למורים לעברית המתעתדים להגיש את תלמידיהם לבחינת הבגרות המתוקשבת עתירת המדיה במועד קיץ תשפ"ב. בתוך כך, השנה יוכלו להצטרף להשתלמות מורים שיגישו את תלמידיהם בשנה״ל תשפ״ג ורוצים להכין את תלמידיהם לחיים בעידן הדיגיטלי.

מנחת הקורס

אורלי אביב

היקף הקורס ודרישות לקבלת גמול

הקורס  הוא בהיקף של 30  שעות המוכרות לגמול באופק חדש ובעוז לתמורה. כל השיעורים מקוונים. תהליך הלמידה מתקיים בקמפוס הווירטואלי לעובדי ההוראה בישראל. מקצת מהמפגשים סינכרוניים ומקצתם א־סינכרוניים.

הקורס מחולק ליחידות הכוללות לימוד ותרגול מיומנויות שונות בהוראה מתוקשבת תוך שילוב היכרות ותרגול הבחינה המתוקשבת עתירת המדיה. לקבלת גמול וציון  יש להשלים 100% ממשימות הקורס ולהיות פעילים במפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת), לקרוא את חומרי הלמידה באתר הקורס ולבצע את המשימות (שיעורים א־סינכרוניים).

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח ביחידה א-סינכרונית ביום רביעי  17/11/2021, י"ג בכסלו תשפ"ב.

מפגש סינכרוני ראשון יתקיים ביום רביעי, 8.12.2021, ד' בטבת התשפ"ב.

חשוב לדעת

על פי דרישות משרד החינוך, קבלת גמול מותנית בהשתתפות פעילה בכל הקורס ובהשלמת כל משימות הקורס (מפגשים סינכרוניים, יחידות א־סינכרוניות ומשימת סיכום).