בחינות בגרות עתירות מדיה – עברית על יסודי

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • עברית במודל "איחוד מול ייחוד"
  • מורים לעברית המתעתדים להגיש את תלמידיהם לבחינת הבגרות המתוקשבת עתירת המדיה

  • 02/11/2022
  • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם לקורס בחינות בגרות עתירות מדיה, המיועדת לקבוצת המורים המובילים את ההיבחנות בבחינת הבגרות המתוקשבת עתירת המדיה במקצוע עברית.

המאה ה־21 מזמנת לכולנו כלים חדשים להוראה ולהיבחנות. גם מיומנויות "דמות הבוגר" שמוביל משרד החינוך כמו גם התחדשות הלמידה במקצועות המח"ר שמות דגש על מיומנויות של אוריינות דיגיטלית. בחינת הבגרות המתוקשבת עתירת המדיה בעברית מעמידה בפני הנבחן את הכלים המתוקשבים להתמודדות עם הקריאה, הכתיבה ומטלות הלשון ומחייבת את שינוי ההוראה והלמידה והתאמתה למיומנויות הללו.

הקורס הוא במודל  "איחוד מול ייחוד" ובהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי , הפיקוח על הוראת העברית וצוות מטח.

נושאי הקורס

  • פדגוגיה דיגיטלית
  • מיומנויות ייחודיות להוראה דיגיטלית המותאמות גם להוראה מרחוק
  • הבחינה המתוקשבת עתירת המדיה בעברית – חלופה לבחינה הרגילה
  • בניית פעילויות מקוונות וחיבור מבחנים מתוקשבים

מנחת הקורס

אורלי אביב

היקף הקורס ודרישות לקבלת גמול

הקורס הוא בהיקף של 30  שעות המוכרות לגמול באופק חדש ובעוז לתמורה. כל השיעורים מקוונים. תהליך הלמידה מתקיים בקמפוס הווירטואלי לעובדי ההוראה בישראל. מקצת מהמפגשים סינכרוניים ומקצתם א־סינכרוניים.

הקורס מחולק ליחידות הכוללות לימוד ותרגול מיומנויות שונות בהוראה מתוקשבת עתירת מדיה תוך שילוב היכרות ותרגול הבחינה המתוקשבת עתירת המדיה. לקבלת גמול וציון  יש להשלים לפחות 80% ממשימות הקורס ולהיות פעילים במפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת), לקרוא את חומרי הלמידה באתר הקורס, לבצע את המשימות (שיעורים א־סינכרוניים) ולהגיש את משימת הסיכום.

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח ביחידה א-סינכרונית ביום רביעי 2.11.22, ח' בחשוון התשפ"ג.

מפגש סינכרוני ראשון יתקיים ביום רביעי, 16.11.22, כ"ב בחשוון התשפ"ג.

חשוב לדעת

על פי דרישות משרד החינוך, קבלת הגמול מותנית בהשלמת 80% לפחות ממשימות הקורס וכן בהגשת משימת סיכום ההשתלמות.