בחינות בגרות עתירות מדיה – עברית על יסודי

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • עברית במודל "איחוד מול ייחוד"
  • מורים לעברית המתעתדים להגיש את תלמידיהם לבחינת הבגרות המתוקשבת עתירת המדיה במועד קיץ תשפ"א

  • 01/10/2020
  • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם לקבוצת המורים המובילים את בחינת הבגרות המתוקשבות עתירת המדיה במקצוע עברית.

המאה ה־21 מזמנת לכולנו כלים חדשים להוראה ולהיבחנות. בכוונת  משרד החינוך לעבור תוך מספר שנים להיבחנות מתוקשבת בכל תחומי הדעת. מקיץ תשע"ז יש אפשרות להיבחן בבחינת בגרות מתוקשבת בעברית, וגם השנה יוכלו המורים לבחור אם להגיש את תלמידיהם לבחינה זאת או לבחינת הבגרות המודפסת.

הקורס הוא במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

נושאי הקורס

  • פדגוגיה דיגיטלית
  • מיומנויות ייחודיות להוראה דיגיטלית המותאמות גם להוראה מרחוק
  • הבחינה המתוקשבת עתירת המדיה בעברית – חלופה לבחינה הרגילה
  • בניית פעילויות מקוונות וחיבור מבחנים מתוקשבים

קהל היעד

הקורס מיועד למורים לעברית המתעתדים להגיש את תלמידיהם לבחינת הבגרות המתוקשבת עתירת המדיה במועד קיץ תשפ"א. כמו כן יוכלו להצטרף להשתלמות השנה מורים שיגישו את תלמידיהם בשנה״ל תשפ״ב ורוצים להכין את תלמידיהם לחיים בעידן הדיגיטלי.

מנחת הקורס

אורלי אביב – מדריכה, עברית.

היקף הקורס ודרישות לקבלת גמול

הקורס  הוא בהיקף של 30  שעות המוכרות לגמול באופק חדש ובעוז לתמורה. כל השיעורים מקוונים. תהליך הלמידה מתקיים בקמפוס הווירטואלי לעובדי ההוראה בישראל. מקצת מהמפגשים סינכרוניים ומקצתם א־סינכרוניים.

הקורס מחולק ליחידות הכוללות לימוד ותרגול מיומנויות שונות בהוראה מתוקשבת תוך שילוב היכרות ותרגול הבחינה המתוקשבת עתירת המדיה. לקבלת גמול וציון  יש להשלים 100% ממשימות הקורס ולהיות פעילים במפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת), לקרוא את חומרי הלמידה באתר הקורס ולבצע את המשימות (שיעורים א־סינכרוניים).

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח בתאריך  1/10/2020 ביחידה א-סינכרונית.

חשוב לדעת

על פי דרישות משרד החינוך, קבלת גמול מותנית בהשתתפות פעילה בכל הקורס ובהשלמת כל משימות הקורס (מפגשים סינכרוניים, יחידות א־סינכרוניות ומשימת סיכום).