הוראה בין תחומית אזרחות ושפה ערבית: ביטויי המגדר בספרות הערבית ובאזרחות

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • אזרחות ושפה ערבית
 • מורים בעל יסודי מתחומי השפה הערבית ואזרחות

 • 21/02/2022
 • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

רוצים לייצר חוויית לימוד אחרת לתלמידיכם? רוצים לייצר למידה יצירתית ומגוונת בהוראה מרחוק?

מאמינים שצריך לשלב גישה  בינתחומית בהוראה? מאמינים בכוחה של עבודת צוות ? 

הצטרפו למזכירות הפדגוגית ולמטח בהשתלמות "ביטויי המגדר בספרות ובחוק – הוראה בינתחומית אזרחות ושפה ערבית" 

הוראה רב/בין תחומית היא במהותה פורצת גבולות מבוססת על שיח משותף, דיונים ולמידת עמיתים.  מדובר בהוראה יצירתית, המתבססת על תחומי ידע רחבים ומיומנויות שונות.  למעשה, מקבילה להתנהלות בחיים שבה אנחנו לא מפרידים באופן ברור כל כך בין התחומים השונים.

בקורס זה נלמד ונתנסה בהוראה רב/בינתומית באמצעות חקירה ולמידה על ביטויי המגדר בשפה הערבית, בחקיקה, ובפסיקה. נקרא ונלמד על מעמד האישה, על אי-שיוויון מגדרי בתחומים שונים ובקרב קבוצות שונות, הכרות עם מושגים שונים הנוגעים במגדר:  ערך החרות והשוויון במדינה דמוקרטית, תקרת הזכוכית, החפצה והדרה.  בתקווה לעורר מודעות לסוגיות מגדר בתחומים שונים בחברה הערבית והדרוזית, לפתח חשיבה ביקורתית, לבסס רגישות חברתית ולעודד עשייה חברתית שעיקרה שינוי חברתי.  

בקורס תוכלו ללמוד ולהתנסות ב:

* תכנון שיעורים ויחידות הוראה בין תחומיות על פי מודלים שונים. 

 * התנסות בהוראה של יחידות הוראה בין תחומיות ובעקבות זאת שיח רפלקטיבי ולמידת עמיתים.

הקורס נערך במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

מטרות הקורס

 • חשיפה למודלים מגוונים של הוראה רב-תחומית ובין – תחומית.
 • הכרת הערכים : חירות ושוויון 
 • היכרות עם נתונים אודות אי-שוויון מגדרי בחברה הערבית, ואיך בא זה לידי ביטוי בספרות הערבית. 
 • חשיבה על דרכי הוראה מגוונות ופרקטיקות מתאימות לפיתוח למידה רב תחומית.
 • דגש על היבטים של למידה מקוונת עצמאית , ככלי לקידום והעמקה של הוראה רב/בין תחומית.  
 • התנסות בהוראת יחידת הוראה על פי אחד המודלים על פי בחירת המשתלם.
 • למידת עמיתים רפלקטיבית.

קהל היעד

הקורס מיועד למורים בחטיבות הביניים וחטיבות העליונות מתחומי השפה הערבית ואזרחות המעוניינים ללמוד ולהתנסות בהוראה רב תחומית.

*הקורס מומלץ במיוחד לצוותי מורים (שני מורים או יותר) המלמדים באותו בית הספר ומעונינים להוביל יחד מהלכי הוראה רב/בין תחומיים.

מנחות הקורס

ד"ר לנא והבה – מורה ומרצה לשפה הערבית

גב' ג'נאן דאניאל – מורה ומדריכה ארצית, מובילת מקצוע האזרחות בחברה הערבית

היקף הקורס

ההשתלמות בהיקף של 30 שעות, מוכר לגמול עם ציון לאופק חדש ולעוז לתמורה.

דרישות לקבלת גמול

 • יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות: במפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות ביחידות הא- סינכרוניות (עבודה עצמית באתר ההשתלמות).
 • בתום ההשתלמות יש להגיש מטלת סיכום
 • לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של 80%

פתיחת הקורס

הקורס ייפתח ב-21.2.22 במפגש סינכרוני בשעה 18:00.

חשוב לדעת

בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך, נדרשת השלמת כל יחידה בפרק זמן קצוב. לאור זאת לא נוכל לאפשר השלמה של יחידות לימוד באיחור. כמו כן, קבלת גמול מותנית בהשלמת כל משימות הקורס, כולל משימת סיכום.