הוראה והערכה עתירות מדיה בעברית

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • עברית על יסודי
  • מורים לעברית בחטיבה העליונה המתעתדים להגיש את תלמידיהם לבחינת הבגרות המתוקשבת עתירת המדיה

  • 24/10/2024
  • 30
אני רוצה להירשם!

אודות הקורס

המאה ה־21 מזמנת לכולנו כלים חדשים להוראה ולהיבחנות. גם מסמך "דמות הבוגר" של משרד החינוך שם דגש על מיומנויות של אוריינות דיגיטלית. בחינת הבגרות המתוקשבת עתירת המדיה בעברית מספקת לנבחן את הכלים המתוקשבים להתמודדות עם הקריאה, הכתיבה ומטלות הלשון ומחייבת את שינוי ההוראה והלמידה והתאמתן למיומנויות הללו. 

הקורס הוא במודל "איחוד מול ייחוד" ובהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, הפיקוח על הוראת העברית וצוות מטח.

מטרות הקורס

  •  היכרות עם הפדגוגיה הדיגיטלית
  •   לימוד מיומנויות ייחודיות להוראה דיגיטלית
  •   היכרות עם הבחינה המתוקשבת בעברית    כחלופה לבחינה הרגילה
  •  סדנאות ליצירת פעילויות מקוונות

קהל היעד

הקורס מיועד למורים לעברית בחטיבה העליונה המתעתדים להגיש את תלמידיהם לבחינת הבגרות המתוקשבת עתירת המדיה.

מנחת הקורס

אורלי אביב – מדריכה ללשון עברית מחוז מרכז, רכזת מקצוע ומגישה לבחינות הבגרות מעל 27 שנים ומתוכן 5 שנים לבחינה עתירת מדיה.

היקף הקורס ודרישות לקבלת גמול

הקורס בהיקף של 30 שעות המוכרות לגמול באופק חדש ובעוז לתמורה. כל תהליך הלמידה מתקיים ברשת בתוך הקמפוס הווירטואלי לעובדי ההוראה בישראל. חלק מהמפגשים סינכרוניים וחלקם א-סינכרוניים.

הקורס מחולק ליחידות הכוללות לימוד ותרגול מיומנויות שונות בהוראה  מתוקשבת תוך שילוב היכרות ותרגול הבחינה המתוקשבת. לקבלת גמול עם ציון  יש להשלים 100% ממשימות הקורס ולהיות פעילים במפגשים הסינכרוניים  (בזמן אמת), לקרוא את חומרי הלמידה באתר הקורס ולבצע את המשימות.

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח ביחידה לא־סינכרונית ביום שלישי 24.10.23, ט' בחשוון התשפ"ד. 

מפגש סינכרוני ראשון יתקיים ביום שלישי, 7.11.23, כ"ג בחשוון התשפ"ד. 

המפגשים הסינכרוניים יתקיימו בימי שלישי.

חשוב לדעת

על פי דרישות משרד החינוך, קבלת הגמול מותנית בהשלמת 80% לפחות ממשימות הקורס וכן בהגשת משימת סיכום ההשתלמות.