הוראת מתמטיקה בסביבה היברידית

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • מתמטיקה
 • מורים למתמטיקה המלמדים בכיתה ז'

 • 01/11/2022
 • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

שילוב כלים דיגיטליים בהוראת מתמטיקה הופך לפרקטיקה מקובלת בעשורים האחרונים וטומנת בתוכה הבטחה לצמצום הפערים ומתן מענה אישי בהוראה.

מחקרים מראים כי שימוש בכלים דיגיטליים בלבד, ללא תיווך נכון של מורה, לא תורם לצמצום הפערים. בכיתה ז הפערים הם מהגבוהים בכיתות חט"ב הן בגלל המעבר מהתחום המספרי לתחום האלגברי והן בגלל הקושי במעבר מהיסודי לחטיבה הכולל גם עירוב של תלמידים מבתי ספר שונים. בהתאם לכך, חשוב שמורים המלמדים בכיתה ז ידעו לשלב באופן מיטבי בין אופני ההוראה השונים ולהתאימם לתלמידים בכיתותיהם. על המורים לעשות בחירה מושכלת בין מגוון החומרים הדיגיטליים והמודפסים, תוך שילוב בין הוראה "מסורתית" לבין שימוש בכלים דיגיטליים שונים בכיתה ובבית.

שילוב כלים דיגיטליים מזמן גם הזדמנויות לקבלת החלטות ותכנון ההוראה על בסיס נתונים. במהלך ההשתלמות נבחן אילו נתונים דרושים לנו כמורים כדי לקבל החלטות מושכלות יותר בעת שאנו מתכננים שיעור, מלמדים ומעריכים את השגי התלמידים.

מטרות הקורס

 1. שימוש במערכת ניהול למידה (LMS) לצורך התאמת ההוראה לכיתה
 2. פיתוח ידע פדגוגי, טכנולוגי ובתחום התוכן (למשל: מודל TPACK שלKoehler & Mishra, 2008) של המורים כדי לאפשר להם לבחור ולהתאים את חומרי הלמידה לתלמידים שלהם.
 3. פיתוח יכולת להתאים ולפתח פעילויות פנים אל פנים ודיגיטליות (בפעילויות הדיגיטליות הכוונה לערוך תוכן דיגיטלי קיים ויצירת תוכן חדש ופעילויות הוראה במטרת להתאימו לתלמידי הכיתה).
 4. הכרת "אופק מתמטיקה לחטיבת הביניים" וסביבת קורסים שונות במתמטיקה.

קהל היעד

מורים המלמדים בכיתות ז בשנת תשפ"ג מכל מוסדות החינוך ומעוניינים להכיר לעומק את תחום ההוראה המתמטית בסביבה היברידית וליישמו בהוראת מתמטיקה בכיתות שלהם.

מנחות הקורס

ד"ר דורית כהן, ד"ר אורנה לביא

היקף הקורס

ההשתלמות מקנה 30 שעות לגמול עם ציון באופק חדש/ עוז לתמורה.

מבנה הקורס

 • ההשתלמות תתנהל כולה באופן וירטואלי (מפגשים מרחוק).
 • המפגשים הסינכרוניים יתקיימו אחת לשלושה שבועות, בימי שלישי בחודשים נובמבר עד אפריל.
  המפגש הראשון יתקיים ב- 15.11.22.
 • ההשתלמות תשלב בין מפגשים סינכרוניים (במועדים קבועים בין השעות 15:30 – 17:00)

ובין מפגשים א-סינכרוניים (למידה ויישום בכיתה – בזמן גמיש).

דרישות לקבלת גמול

 • יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות: במפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות ביחידות הא- סינכרוניות (עבודה עצמית באתר ההשתלמות).
 • בתום ההשתלמות יש להגיש מטלת סיכום
 • לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של 80%

מורים למתמטיקה המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם עד לתאריך 10.9.22.
להבהרות ניתן לפנות אל ד"ר דורית כהן, דוא"ל   doritc@cet.ac.il