הכוורת "עסקת חבילה": ארון הספרים היהודי-ישראלי: היכרות עם תוכנית המקצוע-תרבות יהודית-ישראלית

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • תרבות יהודית-ישראלית

 • מורי יסודי וחט"ב לתרבות יהודית ישראלית

 • 01/11/2021
 • 30
הקורס סגור להרשמה

 

 

 

אודות הקורס

קורס זה מהווה חלק מעסקאות החבילה של הכוורת.

ההשתלמות המקוונת מציעה היכרות כוללת עם התכנית בתרבות יהודית ישראלית, תוך הצגה של תכני הלימוד הנלמדים בשכבות גיל שונות והתייחסות לשני הצירים אותם התכנית מדגישה:

הציר הראשון – מטרתו להפגיש ולהעשיר את הלומדים עם היצירה היהודית לדורותיה מן המקרא, דרך יצירות חז"ל, ספרות ימי הביניים, העת החדשה ועד לציונות ולמדינת ישראל.

הציר השני – מדגיש את הצד הערכי העולה מתוך המפגש עם הטקסטים שיאפשר להרחיב את ההתבוננות במרחבי היצירה היהודית, לעורר סוגיות ודילמות סביב נושאים שונים ולזמן שיח רלוונטי ואקטואלי ללומדים.

אנו מקווים שבתום ההשתלמות תהיה לכם תמונה כוללת של התכנית כאשר לצידה נציע כלים שונים ללמידה, העמקה ופיתוח של התכנים הנלמדים.

מטרות הקורס

 • היכרות עם תוכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית: רציונל ותכנים.
 • אפיון יצירות נלמדות ופיתוח אוריינות טקסטואלית.
 • הקניית כלים פדגוגיים ותקשוביים שיסייעו בהדרכה וליווי מורים להטמעת התוכנית.
 • למידה ושיח משותפים של קבוצת המורים.
 • הנאה והנעה בלמידה -לימוד מתוך חוויה של השותפים הלומדים.

קהל היעד

מורי יסודי וחט"ב לתרבות יהודית ישראלית, היכרות עם תכנית הלימודים במקצוע.

מנחת הקורס

איריס סבן-מורת מורים ומובילת קהילות במטח, מורה בכפר הירוק.

היקף ומבנה הקורס

30 שעות עם ציון. מוכר כגמול באופק חדש לתשפ"ב.

הלמידה מתקיימת ברשת בקמפוס הווירטואלי לעובדי ההוראה בישראל. הקורס מורכב מיחידות סינכרוניות ומיחידות א־סינכרוניות.

דרישות הקורס לקבלת גמול

 • על המשתתפים להיות נוכחים בכל המפגשים שיתקיימו, ולבצע את המשימות המתוקשבות על מנת לקבל אישור השתתפות המוכר לגמול.
 • השתתפות פעילה בכל חלקי ההשתלמות: במפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות ביחידות הא־סינכרוניות (עבודה עצמית באתר הקורס)
 • בתוך כל יחידה יופיעו משימות לביצוע, הקשורות להתנסות ולהטמעת הכלים והחומרים שפותחו בהשתלמות.
 • המשתלמים מתבקשים לקחת חלק בקבוצת ווטסאפ – (לא חובה).

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח ב־ 01.11.2021, כ"ו בחשוון תשפ"ב, במפגש סינכרוני.

מידע נוסף

לשאלות בנוגע להשתלמות מבוא:  tarbut@cet.ac.il

חשוב לדעת

בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך, נדרשת השלמת כל יחידה בפרק זמן קצוב. לאור זאת לא נוכל לאפשר השלמה של יחידות לימוד באיחור. כמו כן, קבלת גמול מותנית בהשלמת כל משימות הקורס, כולל משימת סיכום.