היסטוריה חמ"ד – שילוב כלים מתוקשבים בלמידה בדרך החקר

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • היסטוריה חמ"ד במודל "איחוד מול ייחוד"
  • מורים להיסטוריה בחט"ב וחט"ע, המלמדים  בחמ"ד

  • ּדצמבר 2017
  • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

בוגרי מערכת החינוך, אזרחי העתיד, זקוקים ליכולת חשיבה ברמה גבוהה, שתאפשר להם להבנות ידע חדש באופן עצמאי תוך הפעלת חשיבה ביקורתית ויצירתית. יכולת זו תסייע להם להתאים את עצמם למציאות משתנה ולקבל החלטות שקולות. השגת יכולת זו בקרב התלמידים מחייבת  שינוי בדרכי ההוראה, הלמידה וההערכה (ה.ל.ה). השינוי כרוך במעבר מלמידה המדגישה שינון של מידע, ללמידה משמעותית, המדגישה פיתוח הבנה מעמיקה של תכנים ויכולות למידה וחשיבה. הלמידה בדרך החקר מבוססת על השקפה זו וניתנת ליישום בכל תחומי הדעת. כיום, ניתן למצוא במערכת החינוך "איים" של למידה משמעותית בדרך החקר.

העולם בו אנו חיים גדוש במידע רב ומגוון, המשתנה ומתחדש בתדירות גבוהה. שינויים אלה באים לידי ביטוי בין השאר בתחומי התרבות, הכלכלה, המדע והטכנולוגיה. לצורך התמודדות עם האתגרים ששינויים אלה מציבים בפנינו, על מערכת החינוך לאפשר לתלמידים לפתח את כישורי החשיבה והלמידה שלהם, לפתח כישורים לעבודה צוות, לעודד את הסקרנות הטבעית, לפתח יכולת שימוש בכלי למידה של המאה ה-21 וגם להביא לידי ביטוי את היכולות של כל התלמידים.

קורס זה יתן מענה למורים שילמדו ויעריכו את תלמידיהם באמצעות למידה חקרנית.ויעניק למורים את האפשרות להקנות לתלמידים כלים טכנולוגיים חדשניים שיעשירו את הלמידה ויהפכו אותה לחוויתית.

קהל היעד

מורים להיסטוריה  בחט"ב וחט"ע, המלמדים  בחמ"ד

מטרות הקורס

  1. לתת מענה למדיניות הפדגוגית המתייחסת להערכה חלופית בית ספרית (30% מציון הבגרות)
  2. להכיר כלים מתוקשבים המסיעים בלמידה בדרך החקר
  3. להקנות למשתלמים דרכים ללמד את התלמידים להשתמש בכלים המתוקשבים בלמידה בדרך החקר בתחום הדעת היסטוריה חמ"ד
  4. יצירת מאגר דוגמאות לשימוש בכלים מתוקשבים בתוך תהליך הלמידה בדרך החקר.

מנחת הקורס

אסתר קליין , esterk106@gmail.com

היקף, מבנה ודרישות לגמול

הקורס בהיקף של 30 שעות עם ציון, מוכר לאופק חדש וכולל מפגשים א- סינכרוניים ומפגשים פנים אל פנים (פירוט המפגשים והתאריכים ישלחו בהמשך)

השתתפות במפגש הפא"פ, וביצוע המשימות השונות ביחידות הא-סינכרוניות לרבות משימת הסיכום.  [סך הכל 7 יחידות + מטלת סכום

לקבלת גמול  יש לעמוד בכל דרישות  הקורס !

מועד הפתיחה

הקורס יפתח  במפגש סינכרוני בתחילת  חודש דצמבר  2017 ויסתיים בתחילת חודש יוני  2018

**פרטי  הרשמה , תאריך פתיחה מדויק וסילבוס  מפורט יתפרסמו  בהמשך .