העמקת לימודי הפיזיקה למורי מדע וטכנולוגיה

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • פיזיקה
  • מורי מדע וטכנולוגיה כיתות ז'- ט'

  • 14/10/2020
  • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

ההשתלמות מתמקדת בנושאי תוכן והיבטים פדגוגיים של הוראת הפיזיקה במסגרת הוראת מדע וטכנולוגיה בכיתות הטרוגניות בחטיבות הביניים.

מטרות הקורס

1.  לבסס ידע קוריקולרי וידע תוכן מדעי וטכנולוגי בפיזיקה חט"ב במטרה לקדם הבנה ויישום של הידע.

2. להכיר ולהתנסות בגישות ובדרכים ייחודיות להוראת הפיזיקה בחט"ב, כולל אוריינות מדעית-טכנולוגית והמיומנויות הדרושות לפיתוחה.

3. לפתח אוריינות מידע ותקשוב בהוראת הפיזיקה בחט"ב, בעזרת סביבות למידה וכלים מתאימים.

4. ליישם את תרבות ה.ל.ה בתכנון לימודים של פיזיקה בחט"ב.

נושאי הקורס

פיזיקה – מהי? מושגי יסוד, קשרים אינטרדיסציפלינריים.

פיזיקה בתכנית הלימודים – סקירת נושאים לכיתות ז-ט.

שילוב נושא כוחות ותנועה בהוראה בכיתה ח – אסטרטגיות הוראה, קשיים ותפישות שגויות, דיאגנוסטיקה, קשר לחיי יום יום, הערכה ועוד

אנרגיה מכנית – אסטרטגיות הוראה, קשיים ותפישות שגויות, דיאגנוסטיקה, קשר לחיי יום יום, הערכה ועוד.

חשמל – אסטרטגיות הוראה, קשיים ותפישות שגויות, דיאגנוסטיקה, קשר לחיי יום יום, הערכה ועוד
אנרגיה תרמית, חום וטמפרטורה

קהל היעד

מורי מדע וטכנולוגיה כיתות ז-ט

מנחת הקורס

גניה חייקין, מדריכה ארצית במו"ט חט"ב, תחום הפיזיקה
תואר שני בפיזיקה והוראת הפיזיקה

26 שנים של הוראת הפיזיקה כיתות ז-י"ב

היקף ומבנה הקורס

הקורס בהיקף של 30 שעות עם ציון, מוכר לגמול באופק חדש ועוז לתמורה.

דרישות לקבלת גמול

על פי דרישות משרד החינוך, קבלת גמול מותנית בהשתתפות פעילה בכל הקורס ובהשלמת כל משימות הקורס (מפגשים סינכרוניים, יחידות א-סינכרוניות ומשימת סיכום).

מועד פתיחה

הקורס ייפתח ביום ד' ה- 14/10/20 במפגש סינכרוני.