הערכה בחינוך מתמטי

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • מתמטיקה
 • מורים למתמטיקה ביסודי

 • 10/09/2019
 • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו בהובלת צוות הפיקוח על תחום הדעת במזכירות הפדגוגית וצוות מטח. הקורס יקנה ללומדים כלים מגוונים שיאפשרו להעריך מטרות הוראה שונות, תהליכים ותוצרים תוך התייחסות להקשר  בו הלמידה מתרחשת. יידונו היתרונות והחסרונות של כלי ההערכה השונים ויינתנו כלים לבניית מטלות הערכה העונות לקריטריונים של הערכה לשם למידה ולבניית המחוונים המתאימים.

המיומנויות שיילמדו:

 • הכרת מספר דרכי הערכה ושימוש מושכל בהן
 • קיום ריאיון מתמטי עם התלמיד הסקת מסקנות ותכנון עבודה
 • הסקת מסקנות ויעול ההוראה בעקבות תצפית
 • מתן משוב לעמיתים ולתלמידים
 • ביצוע רפלקציה אישית

מטרות הקורס

 1. פיתוח תפיסת תרבות הל"ל (הערכה לשם למידה) כמטפחת הכוונה עצמית במתמטיקה, וכבסיס לעיצוב ההוראה.
 2. הכרת דרכים להערכה מסורתית ולחלופות בלמידה/הוראה של מתמטיקה.
 3. התנסות בהתאמת דרכי ההערכה למטרות הלמידה/הוראה ושימוש מושכל בהן.

הנושאים המרכזיים בקורס:

 1. סוגי פריטים בהערכת הישגים – (פריטים סגורים, פריטים פתוחים, סוגי open ended questions)
 2. התנסות בפיתוח מחוונים מסוגים שונים (מחוון הוליסטי / מחוון אנליטי וכו')
 3. תצפיות -עקרונות לעריכת תצפיות, מהימנות ותוקף
 4. ריאיון
 5. הוראה יעילה
 6. משאלה סגורה לפתוחה
 7. הערכה ולמידה שלובים זה בזה
 8. תכנון מבחן

היקף ומבנה הקורס

30 שעות עם ציון. מוכרת כגמול באופק חדש.

6 מפגשים א-סינכרוניים + 2 מפגשים סנכרונים , סה"כ 8 מפגשים.

דרישות הקורס לגמול

 • ביצוע המשימות.
 • קריאת פרקים מספרים העוסקים בהערכה.
 • מתן הערכה על עבודות התלמידים מאוגדן הערכה.
 • ביצוע משימת הסיכום.

מועד פתיחת הקורס

10.9.19, י' באלול תשע"ט, ביחידה א-סינכרונית.