הערכת דוחות במעבדת החקר

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • כימיה
  • מורים לכימיה בחטיבה העליונה

  • 18/11/2021
  • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הנכם מוזמנים להשתלמות "הערכת דוחות במעבדת החקר". במסגרת ההשתלמות נעסוק בלמידת אופן ההערכה, היכרות עם המחוונים, הבהרת  הקריטריונים, התנסות ויישום של הערכת דו"חות במגוון רמות חקר במעבדת החקר בכימיה.

מטרות הקורס

  • שימוש במחוונים לצורך הערכת דוחות במעבדת החקר.
  • התנסות בהערכת דוחות ויישום של הערכת דוחות בהוראה בכיתה.
  • הנחית מורים להכנת תלמידים לקראת הבחינה בע"פ במעבדת החקר.
  • הכוונה לרצף הוראה במעבדת החקר.

קהל היעד

מורי כימיה בכיתות י'- יב' המגישים לבחינת הבגרות בכימיה. ההשתלמות מיועדת הן למורים חדשים בהוראת מעבדת החקר ולמורים ותיקים המעוניינים לחדד את ההנחיות להערכת דוחות במעבדת החקר.

מנחות הקורס

שינפלד עדינה ונאוה תמם.

קצת ממה שצפוי בקורס

רענון מיומנויות חקר, למידה על מחוונים. אופן השימוש במחוונים בתהליך ההערכה של דוחות. התנסות בהערכת דוחות תלמידים והכוונה לקראת הבחינה בע"פ במעבדת החקר.

מבנה הקורס

ההשתלמות בהיקף של 30  שעות עם ציון – 11 מפגשים מקוונים מתוכם 7 סינכרוניים והשאר א-סינכרוניים.

דרישות לקבלת גמול

הקורס מוכר לקבלת גמול במסגרת "עוז לתמורה" ו"אופק חדש" .הקורס מקנה 30  שעות גמול עם ציון . השתתפות פעילה בקורס כוללת נוכחות במפגשים הסינכרוניים, ביצוע המשימות הסינכרוניות, והגשת מטלה מסכמת

פתיחת הקורס

הקורס ייפתח במפגש סינכרוני ביום חמישי 18.11.21, יד' בכסלו תשפ"ב.