הרכז כמוביל פדגוגי – כלים ניהוליים לרכזי המקצוע בתנ"ך ממלכתי

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • תנ"ך במודל "איחוד מול ייחוד"
  • רכזי מקצוע תנ"ך (ממלכתי), רכזים בעתיד, מורים מתעניינים בהכשרה ביסודי ובעל יסודי

  • 22/10/2018
  • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

פרסומה של תכנית הלימודים החדשה בתנ"ך (תשע"ט) מספק לרכזי המקצוע הזדמנות יקרה מפז להובלה פדגוגית מקיפה של צוות מורי המקצוע ולתכנון מערך למידה הנותן מענים לצרכים מגוונים. כיצד על רכז להחיל שינויים? באיזה אופן יוכל להטמיע ידע? מהם העוגנים העומדים לרשותו? שאלות אלו ועוד יעמדו בבסיסו של קורס זה שנועד  להביא את הרכז להיכרות מעמיקה עם תפקידו ולבחינה נדרשת של מאפייני עבודתו. במהלך הקורס יפגוש הרכז בתאוריה (ידע) ובפרקטיקה (כלים, מיומנויות, מתודולוגיות), ובאמצעותן ישכלל את דפוסי ניהולו ואת מהלכי הריכוז שלו את תחום הדעת.

מטרות הקורס

  1. בירור אישי, מקצועי וחינוכי של תפישות התפקיד, של מרכיביו ושל דפוסי פעולתו.
  2. התנסות בכלים ניהוליים המשמשים בניהול צוות ובהובלה פדגוגית.
  3. ביסוס הרגלי עבודה מערכתיים ומיומנויות פיתוח צוות.
  4. התפתחות אישית ומקצועית בריכוז תחום הדעת.
  5. קיום שיח שיתופי המספק מרחב לקהילה חושבת וללמידת עמיתים.

קהל היעד

רכזי מקצוע תנ"ך (ממלכתי), רכזים בעתיד, מורים מתעניינים בהכשרה – ביסודי ובעל יסודי (תינתן עדיפות לרכזי תנ"ך ממלכתי בפועל לאור הגבלת כמות המשתתפים).

מנחה הקורס

אביחי בן לאה

נושאים

תפישת תפקיד, הגדרת יעדים והחלת שינויים, ניהול ישיבות צוות, ליווי, חניכה ותקשורת בין-אישית, תכנון ורפלקציה ככלים ניהוליים, עוגנים בשירות הרכז, ניהול ידע והטמעתו ועוד…

היקף ומבנה הקורס

7 מפגשים – 1 פנים אל פנים, 3 סינכרוניים, 3 א-סינכרוניים (עם אפשרות בחירה באחד מהם להשתתף בסינכרוני). הקורס בהיקף 30 שעות עם ציון, מוכר לגמול  בעוז לתמורה ובאופק חדש.

דרישות הקורס

לשם קבלת גמול השתלמות יש:
+ להשתתף בכל המפגשים.
+ לבצע את כלל המשימות ביחידות השונות.
+ להגיש מטלת סיכום (מהווה תנאי הכרחי לקבלת הגמול).

לוחות זמנים

הקורס יתקיים בימי שני. מפגש ראשון פנים מול פנים – 22/10/18, מפגשים נוספים ברצף (מקוונים): 5/11/18, 26/11/18, 17/12/18, 21/1/19 (לאחר בגרות החורף), 11/2/19, 4/3/19. מועד אחרון להגשת עבודת הסיכום – 30/3/19.

חשוב לדעת

שימו לב!  בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך נדרשת השלמת כל יחידה בפרק זמן קצוב. לאור זאת לא נוכל לאפשר השלמה של יחידות לימוד באיחור