קהילת תמ"ר למורים ממשיכים- חקר הפרקטיקה של למידת החקר באזרחות

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • אזרחות תמ"ר
 • מורים ותיקים שהשתתפו בהשתלמויות תמ"ר אזרחות בעבר ומלמדים בתכנית תמ"ר חקר באזרחות  כיתות י-יב

 • 19/10/2021
 • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

ההשתלמות מיועדת לקהילת המורים הוותיקים  המלמדים בתכנית תמ"ר (תכנית הממירה את חובת ההיבחנות בבחינת הבגרות החיצונית בהיקף של שתי יח"ל בתהליך של למידה בדרך החקר) ומנחים תלמידים בכתיבת מיזמים ועבודות חקר באזרחות.

מטרות הקורס

 • היכרות עם מבנה תכנית העבודה השנתית במיזם החקר /עבודות החקר באזרחות
 • לימוד פיתוח כלי מחקר מסוג ראיון וניסוח שאלות במסגרת ראיונות
 • לימוד פיתוח כלי מחקר מסוג תצפית  ואופן עריכת התצפיות במסגרת עבודות החקר באזרחות. 
 • לימוד דרכים איתור מקורות מידע , רישום מקורות ומיזוג טקסטים.
 • היכרות עם תכנית הפיילוט כתיבת ערכים בויקיפדיה.
 • חשיפה למידע שימושי לצרכי כתיבת עבודות חקר באזרחות בספרייה הלאומית.
 • התנסות בהערכת מיזמי  / עבודות חקר באזרחות על פי המחוון.

קהל היעד

מורים ותיקים שהשתתפו בהשתלמויות תמ"ר אזרחות בעבר

ומלמדים בתכנית תמ"ר חקר באזרחות  כיתות י-יב

מנחה הקורס

תמיר לוי סבג

היקף ומבנה הקורס

ההשתלמות היא בהיקף של 30 שעות עם ציון, והיא כוללת מפגשי פנים אל פנים, מפגשים סינכרוניים ומטלות א-סינכרוניות. הקורס מוכר לאופק חדש ולעוז לתמורה (לא לדרגות 7-9).  

דרישות לקבלת גמול

 • יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות: במפגשים פנים אל פנים, במפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות ביחידות הא- סינכרוניות (עבודה עצמית באתר ההשתלמות).
 • בתום ההשתלמות יש להגיש מטלת סיכום

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח במפגש סינכרוני ב-19/10/2021.

חשוב לדעת

בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך, נדרשת השלמת כל יחידה בפרק זמן קצוב. לאור זאת לא נוכל לאפשר השלמה של יחידות לימוד באיחור. כמו כן, קבלת גמול מותנית בהשלמת כל משימות הקורס, כולל משימת סיכום.