חקר תמ"ר אזרחות מתקדמים

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • אזרחות במודל "איחוד מול ייחוד"
  • מורים ותיקים שהשתתפו בהשתלמויות תמ"ר אזרחות בעבר ומלמדים בתכנית תמ"ר חקר באזרחות  כיתות י-יב.

  • 12/11/2019
  • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

ההשתלמות מיועדת למורים לאזרחות המלמדים ומנחים תלמידים בכתיבת מיזמים ועבודות חקר באזרחות במסגרת תכנית תמ"ר (תכנית הממירה את חובת ההיבחנות בבחינת הבגרות החיצונית בהיקף של שתי יח"ל בתהליך של למידה בדרך החקר). במסגרת ההשתלמות נעסוק בתכנית העבודה השנתית בתמר אזרחות לשנה"ל התש"פ.  נתמקד בלמידת מיומנות בניית שאלוני חקר באזרחות , עיבוד הממצאים והצגתם. נלמד כיצד ניתן לאתר מידע לעבודות החקר. כיצד יש להנחות תלמידים בבניית תתי פרקים לעבודה ובדרכים להציג את מתודולוגיית המחקר בעבודה לפי סוג המחקר שביצעו.

ההשתלמות תכלול יום עיון במשרד מבקר המדינה בו נחשף לעבודת המבקר ולשימוש במידע ממשרד המבקר לצרכי עבודות / מיזמי החקר באזרחות. בנוסף המשתלמים יתנסו בהערכת מיזמי חקר באזרחות שיכתבו השנה על ידי התלמידים על פי מחוון. 

מטרות הקורס

  • הצגת מבנה תכנית העבודה השנתית במיזם החקר /עבודות החקר באזרחות 
  • לימוד והתנסות בבניית שאלוני חקר באזרחות , עיבוד ממצאי השאלונים והצגתם.  
  • לימוד דרכים לאיתור מידע לכתיבת עבודות חקר באזרחות, בניית תתי פרקים בסקירה התיאורטית ורישום מקורות.
  • לימוד הנחיית תלמידים בהצגת מתודולוגיית המחקר לפי סוגי המחקר בעבודות החקר באזרחות.
  • חשיפה למידע שימושי לצרכי כתיבת עבודת מיזמי חקר ממשרד מבקר המדינה. 
  • התנסות בהערכת מיזמי  / עבודות חקר באזרחות על פי המחוון.

קהל היעד

מורים ותיקים שהשתתפו בהשתלמויות תמ"ר אזרחות בעבר ומלמדים בתכנית תמ"ר חקר באזרחות  כיתות י-יב.

מנחה הקורס

תמיר לוי סבג.

מבנה ההשתלמות ודרישות לקבלת גמול

ההשתלמות היא בהיקף של 30 שעות עם ציון, והיא כוללת מפגשי פנים אל פנים, מפגשים סינכרוניים ומטלות א-סינכרוניות. הקורס מוכר לאופק חדש ולעוז לתמורה (לא לדרגות 7-9).                             

נדרשת השתתפות פעילה במפגשים סינכרוניים, נוכחות במפגשי פא"פ, הגשת מטלות א-סינכרוניות והגשת מטלת סיכום בסיום ההשתלמות.

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח במפגש פא"פ ביום שלישי ה- 12/11/20 בין השעות 16:00-19:15 בכתובת: קלאוזנר 16, תל אביב יפו. (בניין מטח ממוקם בסמוך לאוניברסיטה הפתוחה (הכניסה משותפת לשני המתחמים) ומול המתחם של בית התפוצות/ אוניברסיטת תל אביב).