חשיבה מסדר גבוה בלימודי מחשבת ישראל

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • מחשבת ישראל ממלכתי
 • מורים ורכזים למחשבת ישראל

 • 22/12/2021
 • 30
הקורס סגור להרשמה

"לַעֲשׂ֖וֹת בְּכָל־מְלֶ֥אכֶת מַחֲשָֽׁבֶת" (שמות לה, 33)

חשיבה מסדר גבוה בלימודי מחשבת ישראל

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות תחום מחשבת-ישראל וצוות מטח.

חשיבה מסדר גבוה חיונית להצלחה ולתפקוד יעיל בכל היבט של חיי הפרט בעידן הידע; היא תורמת להבנה מעמיקה של תכנים, ולהבניית ידע במהלך הלמידה. היא כוללת מגוון יכולות וסוגי חשיבה, ודורשת מיומנויות רבות כגון: פתרון בעיות, שאלת שאלות, כישורי טיעון, חשיבה ביקורתית, קבלת החלטות ולקיחת אחריות.

לפיתוח של מיומנויות חשיבה בכלל וחשיבה מסדר גבוה מפרט, נודעו חשיבות ומשקל מיוחדים בתחום הדעת מחשבת-ישראל (כפי שגם שמו מעיד עליו) ובחיבורו המובהק לחשיבה פילוסופית ולמתן ידע וכלים לבירור ולגיבוש זהות והשקפת עולם אישית. ההשתלמות תאפשר ללומדים לפתח ולהעמיק את החיבורים המתבקשים בין נושאי לימוד שונים על פי תכנית הלימודים במחשבת ישראל ובין מיומנויות חשיבה מגוונות שהם מזמנים, ודרכי הטמעתם במלאכת ההוראה, הלמידה וההערכה. 

מטרות הקורס

 • מתן כלים לזיהוי הזדמנויות ויישום הוראת חשיבה מסדר גבוה בלימוד מחשבת ישראל
 • פיתוח יכולת התמודדות התלמידים עם שאלות בבחינות הבגרות (וכן בתהליכי למידה והערכה לאורך השנה) שיש בהן ביטוי למיומנויות חשיבה.
 • בניית שאלות בחינה (בית-ספרית), משימות למידה ומשימות הערכה חלופית הכוללות מיומנויות חשיבה מסדר גבוה.
 • התמקצעות בחיבור שאלות עמ"ר (ומחוונים תואמים) הדורשות מיומנויות חשיבה מסדר גבוה.
 • יצירת קהילת לומדים פעילה, המזמנת שיח לשיתוף בהתנסויות ולמידה מהשטח.

קהל היעד

מורים למחשבת ישראל בכיתות י'-י"ב ומתעניינים

(מומלץ למורים שיש להם כבר היכרות וניסיון בהוראת תחום הדעת לפחות 3 שנים)                                                        

מנחה הקורס

אריאל אביב

היקף ומבנה הקורס

ההשתלמות מקנה 30 שעות לגמול עם ציון באופק חדש/ עוז לתמורה.

כל תהליך הלמידה מתקיים ברשת בתוך הקמפוס הווירטואלי לעובדי ההוראה בישראל הקורס מורכב מיחידות סינכרוניות וא- סינכרוניות.

דרישות לקבלת גמול

 • יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות: במפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות ביחידות הא- סינכרוניות (עבודה עצמית באתר ההשתלמות).
 • בתום ההשתלמות יש להגיש מטלת סיכום

מפגש פתיחה

הקורס ייפתחב-22/12/2021, י"ח בטבת תשפ"ב, במפגש סינכרוני.                                        .

חשוב לדעת

בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך, נדרשת השלמת כל יחידה בפרק זמן קצוב. לאור זאת לא נוכל לאפשר השלמה של יחידות לימוד באיחור. כמו כן, קבלת גמול מותנית בהשלמת כל משימות הקורס, כולל משימת סיכום.