"יוצאים מלוח הכפל"- משמעויות והיבטים בהוראת כפל וחילוק

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • מתמטיקה
 • מורי מתמטיקה לכיתות ג-ד

 • 29/10/2019
 • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס בהובלת צוות הפיקוח על תחום הדעת במזכירות הפדגוגית וצוות מטח.

מטרות הקורס

 • להעמיק את הידע הדיסציפלינארי והפדגוגי בנושאים מתוך תכנית הלימודים לכיתות ג-ד: כפל וחילוק בתחום לוח הכפל, כפל וחילוק במס' גדולים, תובנות ובע"מ.
 • להעמיק את הידע המתמטי-פדגוגי בנושאים הנ"ל תוך הדגשת והדגמת דרכי למידה מגוונות ושימוש באמצעי המחשה פיזיים ודיגיטליים.
 • התייחסות ללמידה דיפרנציאלית- זיהוי קשיים ותפיסות שגויות

נושאי הקורס

 • פיתוח הבנה מושגית של המורים בנושאי כפל וחילוק במטרה להבין את דרכי החשיבה והתפיסה אצל התלמידים.
 • עיסוק במשמעויות השונות של הכפל והחילוק בהתאמה לציוני הדרך של תוכנית הלימודים, והשפעתם על תהליך הלמידה והתפיסה של המבנה הכפלי אצל הלומד והטמעתם ככלי אסטרטגי לחישובים מורכבים.
 • דיון על נושאים הנתונים במחלוקת: שינון לוח הכפל – אם בכלל ובאיזה אופן; הקניית חילוק ארוך.
 • זיהוי וניתוח קשיים ושגיאות נפוצות אצל תלמידים בנושאים אלו.
 • מיומנויות: שימוש בטכנולוגיות, זיהוי קשיים והערכתם, דיון, רפלקציה אישית ומשוב עמיתים.

קהל היעד

מורי מתמטיקה לכיתות ג-ד.

מנחת הקורס

נחמה ברטי

היקף ומבנה הקורס

הקורס הינו בהיקף של 30 שעותמוכר לאופק חדש ו/או עוז לתמורה.

דרישות הקורס לגמול

 • השתתפות במפגשים הסינכרוניים.
 • קריאת חומרי הלמידה באתר הקורס וביצוע המשימות.
 • עמידה במטלת הסיכום בהצלחה.

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח ב –29/10/19, ל' בתשרי תש"פ, ביחידה א-סינכרונית בקמפוס הוירטואלי.