"יוצאים מלוח הכפל"- משמעויות והיבטים בהוראת כפל וחילוק

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • מתמטיקה
 • מורי מתמטיקה לכיתות ג-ד בלבד

 • 30/06/2024
 • 30
אני רוצה להירשם!

אודות הקורס

ההשתלמות תעסוק בנושאי כפל וחילוק הנלמדים בכיתות ג' ד'. בהשתלמות נעמיק במשמעויות הכפל והחילוק ונבחן את חשיבותם הרבה בפיתוח הידע העצמי של התלמיד ואסטרטגיות החשיבה שלו: בשינון לוח הכפל בחישובים במס' רב ספרתיים ובתובנות.

מטרות הקורס

 • להעמיק את הידע הדיסציפלינארי והפדגוגי בנושאים מתוך תכנית הלימודים לכיתות ג-ד: כפל וחילוק בתחום לוח הכפל, כפל וחילוק במס' גדולים, תובנות ובע"מ.
 • להעמיק את הידע המתמטי-פדגוגי בנושאים הנ"ל תוך הדגשת והדגמת דרכי למידה מגוונות ושימוש באמצעי המחשה פיזיים ודיגיטליים.
 • התייחסות ללמידה דיפרנציאלית- זיהוי קשיים ותפיסות שגויות

קהל היעד

מורי מתמטיקה לכיתות ג-ד. מורים משכבות גיל אחרות לא יוכלו להשתתף בקורס.

נושאי הקורס

 • פיתוח הבנה מושגית של המורים בנושאי כפל וחילוק במטרה להבין את דרכי החשיבה והתפיסה אצל התלמידים.
 • עיסוק במשמעויות השונות של הכפל והחילוק בהתאמה לציוני הדרך של תוכנית הלימודים, והשפעתם על תהליך הלמידה והתפיסה של המבנה הכפלי אצל הלומד והטמעתם ככלי אסטרטגי לחישובים מורכבים.
 • דיון על נושאים הנתונים במחלוקת: שינון לוח הכפל – אם בכלל ובאיזה אופן; הקניית חילוק ארוך.
 • זיהוי וניתוח קשיים ושגיאות נפוצות אצל תלמידים בנושאים אלו.
 • מיומנויות: שימוש בטכנולוגיות, זיהוי קשיים והערכתם, דיון, רפלקציה אישית ומשוב עמיתים.
 • במהלך הקורס ניתן כלים והדגשים ללמידה מרחוק

היקף ומבנה הקורס

הקורס הינו בהיקף של 30 שעות, מוכר לאופק חדש (גמול עם ציון).

דרישות הקורס לגמול

 • השתתפות במפגשים הסינכרוניים.
 • קריאת חומרי הלמידה באתר הקורס וביצוע המשימות.
 • עמידה במטלת הסיכום בהצלחה.
 • לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של 80% לפחות מהיקף הסילבוס של הקורס ורישום מקביל במצפן (הפרטים יישלחו לאחר סיום הרישום).

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח ב –30/6/24, ביחידה א-סינכרונית.