הכוורת "עסקת חבילה": "יוצאים מלוח הכפל"- משמעויות והיבטים בהוראת כפל וחילוק תשפ"ב

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • מתמטיקה
 • מורי מתמטיקה לכיתות ג-ד בלבד

 • 11/07/2021
 • 30
הקורס סגור להרשמה

 

 

 

אודות הקורס

קורס זה מהווה חלק מעסקאות החבילה של הכוורת.

הקורס עוסק בנושאי כפל וחילוק הנלמדים בכיתות ג–ד. בקורס נעמיק במשמעויות הכפל והחילוק ונבחן את חשיבותם הרבה בפיתוח הידע וההבנה של התלמידים. נעסוק גם באסטרטגיות חשיבה וחישוב בשינון לוח הכפל, בחישובים במספרים רב־ספרתיים ובתובנות.

מטרות הקורס

 • העמקת הידע הדיסציפלינארי והפדגוגי בנושאים מתוך תוכנית הלימודים לכיתות ג–ד: כפל וחילוק בתחום לוח הכפל, כפל וחילוק במספרים גדולים, תובנות.
 • העמקת הידע המתמטי־פדגוגי בנושאים הנ"ל בדגש על דרכי למידה מגוונות ושימוש באמצעי המחשה פיזיים ודיגיטליים והדגמת שימוש זה.
 • התייחסות ללמידה דיפרנציאלית – זיהוי קשיים ותפיסות שגויות

קהל היעד

מורים למתמטיקה בכיתות ג–ד. מורים משכבות גיל אחרות לא יוכלו להשתתף בקורס.

*זהו מחזור נוסף של הקורס. אם השתתפתם במחזור הראשון או השני וקיבלתם ציון סופי מעל 60 לא ניתן להירשם בשנית (אין כפל גמול).

נושאי הקורס

 • פיתוח הבנה מושגית בנושאים כפל וחילוק לצורך הבנת דרכי החשיבה והתפיסה של תלמידים.
 • הכרת משמעויות הכפל והחילוק בהתאם לציוני הדרך של תוכנית הלימודים.
 • הבנת המבנה הכפלי וחשיבותו כבסיס לחישובים מורכבים.
 • דיון בנושאים הנתונים במחלוקת: שינון לוח הכפל – אם בכלל ובאיזה אופן, הקניית חילוק ארוך.
 • זיהוי וניתוח קשיים ושגיאות נפוצות של תלמידים בנושאים אלו.
 • מיומנויות: שימוש בטכנולוגיה, זיהוי קשיים והערכתם, דיון, רפלקציה ומשוב עמיתים.
 • הצגת כלים ודגשים ללמידה מרחוק ומקרוב

מנחת הקורס

נחמה ברטי, בעלת תואר שני בהוראה.

בעלת ותק של 17 שנים בהוראת מתמטיקה בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים וותק של 10 שנים בהדרכה פדגוגית למורים ובהעברת השתלמויות במתמטיקה. ברטי עוסקת גם בהנחיית פרחי הוראה ובהוראת הדידקטיקה למתמטיקה במוסדות להוראה.

היקף ומבנה הקורס

ההשתלמות מקנה 30 שעות לגמול עם ציון באופק חדש לתשפ"ב.

תהליך הלמידה מתקיים ברשת בתוך הקמפוס הווירטואלי לעובדי ההוראה בישראל .הקורס מורכב מיחידות סינכרוניות וא- סינכרוניות.

דרישות הקורס לגמול

 • יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות: במפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות ביחידות הא- סינכרוניות (עבודה עצמית באתר ההשתלמות).
 • השתתפות בפורמים ובקבוצות דיון בסביבת הקורס.
 • בתום ההשתלמות יש להגיש מטלת סיכום
 • לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של 80%

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח ב־11 ביולי 2021, ב' באב תשפ"א, ביחידה א־סינכרונית בקמפוס הווירטואלי.

חשוב לדעת

בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך, קבלת גמול מותנית בהשלמת כל משימות הקורס כולל משימת סיכום.