יסודות מיזם החקר באזרחות ומוניטור אזרחי

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • אזרחות במודל "איחוד מול ייחוד"
 • מורים המלמדים בתכנית תמ"ר מיזם החקר באזרחות

 • 27/11/2018
 • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

ההשתלמות מיועדת למורים לאזרחות  המלמדים ומנחים תלמידים במסגרת תכנית תמ"ר (תכנית הממירה את חובת ההיבחנות בבחינת הבגרות החיצונית בהיקף של שתי יח"ל בתהליך של למידה בדרך החקר) מיזם החקר באזרחות. במסגרת ההשתלמות נכיר את  תכנית מיזם החקר באזרחות על חלקיה השונים. נעסוק בתכנית העבודה השנתית לשנה"ל התשע"ט, באיתור ניסוח והצגה של בעיות אזרחיות / החלטות ממשלה / רשות מקומית שנחקרות במסגרת המיזם, בהיכרות עם מיזמי החקר מסוג מוניטור אזרחי העוקבים אחרי החלטות ממשלה / רשות מקומית, בהיכרות עם מבחן מיזם החקר ועם משימות החקר של המיזם הניתנות לתלמידים במהלך לימודיהם. המורים ילמדו את המיומנויות הנדרשות מהתלמידים בכתיבת סקירת הספרות בעבודת המיזם כולל רישום המקורות. ההשתלמות תכלול יום עיון שיתמקד  בביצוע עבודות מיזם חקר מסוג מוניטור אזרחי. בנוסף המשתלמים יתנסו בהערכת מיזמי חקר באזרחות שיכתבו השנה על ידי התלמידים על פי המחוון.

מטרות הקורס

 • היכרות עם תכנית מיזם החקר באזרחות ומבנה תכנית העבודה השנתית.
 • היכרות עם מיזם החקר באזרחות מסוג מוניטור מקומי / ממשלתי ומאפייניו כמטלה חקרנית הדורשת למידה עצמאית משותפת וכוללת בתוכה מעקב אחרי החלטה של רשות מקומית/ ממשלה
 • לימוד מיומנות ניסוח בעיה אזרחית / החלטה ממשלתית / רשות מקומית
 • איתור מקורות מידע לעבודת מיזם החקר מסוג מוניטור
 • היכרות עם מבחן מפמ"ר מיזם החקר על חלקיו השונים.
 • לימוד הנחיית תלמידים במשימות החקר במסגרת תכנית המיזם
 • לימוד פרק סקירת הספרות בעבודת מיזם החקר , מיומנות מיזוג טקסטים ורישום מקורות בעבודה
 • התנסות בהערכת מיזמי החקר באזרחות על פי המחוון

קהל היעד

מורים המלמדים בתכנית תמ"ר מיזם החקר באזרחות

מנחה הקורס

תמיר לוי סבג

היקף, מבנה ודרישות לגמול

ההשתלמות היא בהיקף של 30 שעות עם ציון, והיא כוללת מפגשי פנים אל פנים, מפגשים סינכרוניים ומטלות א-סינכרוניות. הקורס מוכר לאופק חדש ולעוז לתמורה (לא לדרגות 7-9). נדרשת נוכחות של 80% בשיעורים השתתפות פעילה במפגשים סינכרוניים, נוכחות במפגשי פא"פ, הגשת מטלות א-סינכרוניות והגשת מטלת סיכום בסיום ההשתלמות.

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח במפגש פא"פ ביום שלישי ה- 27/11/18 בין השעות 16:00-19:15 במרכז להעצמת האזרח בכתובת: אודיטוריום סמולרש, קמפוס אוניברסיטת תל-אביב (שער 4)

במרכז להעצמת האזרח בכתובת: אודיטוריום סמולרש, קמפוס אוניברסיטת תל-אביב (שער 4)