יסודות מיזם החקר באזרחות

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • אזרחות במודל "איחוד מול ייחוד"
 • מורים המלמדים בתכנית תמ"ר מיזם החקר באזרחות  כיתות י-יב

 • 21/10/2020
 • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

ההשתלמות מיועדת למורים לאזרחות  המלמדים ומנחים תלמידים במסגרת תכנית תמ"ר (תכנית הממירה את חובת ההיבחנות בבחינת הבגרות החיצונית בהיקף של שתי יח"ל בתהליך של למידה בדרך החקר) מיזם החקר באזרחות. במסגרת ההשתלמות נכיר את  תכנית מיזם החקר באזרחות על חלקיה השונים. נעסוק בתכנית העבודה השנתית לשנה"ל התשפ"א באיתור ניסוח והצגה של בעיות אזרחיות / דילמות אזרחיות / החלטות ממשלה / רשות מקומית שנחקרות במסגרת המיזם. נכיר את מיזם החקר מסוג מוניטור אזרחי העוקב אחרי החלטות ממשלה / רשות מקומית. נלמד על מבחן מיזם החקר ועל הנחיית תלמידים בביצוע משימות החקר של המיזם. נכיר את העקרונות לתכנון והוראה של מיומנויות חשיבה וחקר בשיעורי האזרחות ונתנסה בבניית מערך שיעור בהתאם. ההשתלמות תכלול יום עיון במוסד מחקרי או ממשלתי. בנוסף המשתלמים יתנסו בהערכת מיזמי חקר באזרחות שיכתבו השנה על ידי התלמידים על פי המחוונים.

מטרות הקורס

 • היכרות עם תכנית מיזם החקר באזרחות ומבנה תכנית העבודה השנתית.
 • היכרות עם מיזם החקר באזרחות מסוג מוניטור מקומי / ממשלתי ומאפייניו כמטלה חקרנית הדורשת למידה עצמאית משותפת וכוללת בתוכה מעקב אחרי החלטה של רשות מקומית/ ממשלה.
 • לימוד הנחיית תלמידים בביצוע מיומנות ניסוח בעיה אזרחית / דילמה אזרחית / מעקב אחרי החלטה ממשלתית / רשות מקומית.
 • היכרות עם מבחן מפמ"ר מיזם החקר על חלקיו השונים.
 • היכרות עם משימות החקר במסגרת תכנית המיזם והנחיית תלמידים בביצוע המשימות.
 • לימוד עקרונות לתכנון והוראה של מיומנויות חשיבה וחקר בשיעורי האזרחות.
 • חשיפה למידע שימושי לצרכי כתיבת עבודת מיזמי חקר מפי חוקרים ואנשי מקצוע
 • התנסות בהערכת מיזמי החקר באזרחות על פי המחוון.

קהל היעד

 מורים המלמדים בתכנית תמ"ר מיזם החקר באזרחות  כיתות י-יב.

מנחה הקורס

תמיר לוי סבג – מדריך ומרכז תמ"ר אזרחות.

מבנה ההשתלמות ודרישות לקבלת גמול

ההשתלמות היא בהיקף של 30 שעות עם ציון, והיא כוללת מפגשי פנים אל פנים, מפגשים סינכרוניים ומטלות א-סינכרוניות. הקורס מוכר לאופק חדש ולעוז לתמורה (לא לדרגות 7-9).                                                             נדרשת נוכחות של 80% בשיעורים השתתפות פעילה במפגשים סינכרוניים, נוכחות במפגשי פא"פ (יום העיון) , הגשת מטלות א-סינכרוניות והגשת מטלת סיכום בסיום ההשתלמות.

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח במפגש סינכרוני  ביום רביעי ה – 21.10.2020  בין השעות 20.00-21.30 .