יסודות מיזם החקר באזרחות

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • אזרחות במודל "איחוד מול ייחוד"
 •  מורים המלמדים בתכנית תמ"ר מיזם החקר באזרחות  כיתות י-יב.

 • 05/11/2019
 • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

ההשתלמות מיועדת למורים לאזרחות  המלמדים ומנחים תלמידים במסגרת תכנית תמ"ר (תכנית הממירה את חובת ההיבחנות בבחינת הבגרות החיצונית בהיקף של שתי יח"ל בתהליך של למידה בדרך החקר) מיזם החקר באזרחות. במסגרת ההשתלמות נכיר את  תכנית מיזם החקר באזרחות על חלקיה השונים. נעסוק בתכנית העבודה השנתית לשנה"ל התש"פ, באיתור ניסוח והצגה של בעיות אזרחיות / דילמות אזרחיות / החלטות ממשלה / רשות מקומית שנחקרות במסגרת המיזם. נכיר את מיזם החקר מסוג מוניטור אזרחי העוקב אחרי החלטות ממשלה / רשות מקומית.

נלמד על מבחן מיזם החקר ועל הנחיית תלמידים בביצוע משימות החקר של המיזם. נכיר את העקרונות לתכנון והוראה של מיומנויות חשיבה וחקר בשיעורי האזרחות ונתנסה בבניית מערך שיעור בהתאם. ההשתלמות תכלול יום עיון במשרד מבקר המדינה בו נחשף לעבודת המבקר ולשימוש במידע ממשרד המבקר לצרכי מיזמי החקר באזרחות. בנוסף המשתלמים יתנסו בהערכת מיזמי חקר באזרחות שיכתבו השנה על ידי התלמידים על פי המחוון.

מטרות הקורס

 • היכרות עם תכנית מיזם החקר באזרחות  ומבנה תכנית העבודה השנתית. 
 • היכרות עם מיזם החקר באזרחות מסוג מוניטור מקומי / ממשלתי ומאפייניו כמטלה חקרנית הדורשת למידה עצמאית משותפת וכוללת בתוכה מעקב אחרי החלטה של רשות מקומית/ ממשלה. 
 • לימוד הנחיית תלמידים בביצוע מיומנות ניסוח בעיה אזרחית / דילמה אזרחית / מעקב אחרי החלטה ממשלתית / רשות מקומית. 
 • היכרות עם מבחן מפמ"ר מיזם החקר על חלקיו השונים. 
 • היכרות עם משימות החקר במסגרת תכנית המיזם והנחיית תלמידים בביצוע המשימות. 
 • לימוד עקרונות לתכנון והוראה של מיומנויות חשיבה וחקר בשיעורי האזרחות.
 • חשיפה למידע שימושי לצרכי כתיבת עבודת מיזמי חקר ממשרד מבקר המדינה. 
 • התנסות בהערכת מיזמי החקר באזרחות  על פי המחוון.

קהל היעד

 מורים המלמדים בתכנית תמ"ר מיזם החקר באזרחות  כיתות י-יב.

מנחה הקורס

תמיר לוי סבג.

מבנה ההשתלמות ודרישות לקבלת גמול

ההשתלמות היא בהיקף של 30 שעות עם ציון, והיא כוללת מפגשי פנים אל פנים, מפגשים סינכרוניים ומטלות א-סינכרוניות. הקורס מוכר לאופק חדש ולעוז לתמורה (לא לדרגות 7-9).                             

השתתפות פעילה במפגשים סינכרוניים, נוכחות במפגשי פא"פ, הגשת מטלות א-סינכרוניות והגשת מטלת סיכום בסיום ההשתלמות.

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח במפגש פא"פ ביום שלישי ה- 05/11/2019 בין השעות 16:00-19:15 בכתובת: קלאוזנר 16, תל אביב יפו (בניין מטח ממוקם בסמוך לאוניברסיטה הפתוחה (הכניסה משותפת לשני המתחמים) ומול המתחם של בית התפוצות/ אוניברסיטת תל אביב).