כלי ניהול לרכזי מקצוע – אנגלית

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • אנגלית במודל "איחוד מול ייחוד"
  • מורים המיועדים לתפקיד רכז מקצוע ו/או מכהנים בפועל כרכזים בחט"ב ובחט"ע

  • 20/10/2020
  • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

הקורס משלב בין תפיסה תפקיד רכז המקצוע כמנהיג פדגוגי מוביל צוות, לבין מתן כלים ניהוליים שמסייעים לרכז לעמוד באופן מיטבי באחריות זו.

יושם דגש רב על שיתוף קבוצתי ולמידת עמיתים, מתוך כבוד והערכה לניסיון הרב שהמשתתפים מביאים איתם.

מטרות הקורס

  1. לבנות את תפיסת תפקיד רכז המקצוע
  2. לבנות/ ליישם כלים דיגיטליים לשימוש הרכז.
  3. ליצור קבוצת עמיתים המהווה מסגרת ללמידה והתפתחות מקצועית, בצד תמיכה והתפתחות אישית.

קהל היעד

מורים המיועדים לתפקיד רכז מקצוע ו/או מכהנים בפועל כרכזים בשכבות ז'- יב'.

מנחת הקורס

מאשה פוקסמן.

היקף ומבנה הקורס

30 שעות עם ציון. מוכרת כגמול באופק חדש ובעוז לתמורה.

דרישות הקורס

לקבלת גמול השתלמות יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות: השתתפות במפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות ביחידות הא-סינכרוניות לרבות משימת הסיכום.

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח במפגש סינכרוני ביום ג', 20/10/2020, ב' בחשוון תשפ"א.

חשוב לדעת

שימו לב!  בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך נדרשת השלמת כל יחידה בפרק זמן קצוב. לאור זאת לא נוכל לאפשר השלמה של יחידות לימוד באיחור