כלי ניהול לרכזי מקצוע – ביולוגיה (בעלי צוות)

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • ביולוגיה במודל "איחוד מול ייחוד"
 • רכזי צוותים בביולוגיה בחט"ע או שש-שנתיים

 • 11/10/2020
 • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

קורס זה הינו פיתוח מקצועי חדש המיועד לרכזי מקצוע בתחום הביולוגיה. הקורס ינסה לתת מענה לאתגר, תוך חיבור בין בירור עקרוני של תחומי אחריותכם כרכזים, לבין כלים ניהוליים מעשיים שיסייעו לכם לעמוד באופן מיטבי באחריות זו. במהלך הקורס יושם דגש רב על שיתוף ולמידת עמיתים, מתוך כבוד והערכה לניסיון הרב שאתם מביאים אתכם, ומתוך כוונה לעודד אימוץ דפוסים של שיח ושיתוף עמיתים בעבודה השוטפת של הובלת צוות בבית הספר.

מטרות הקורס

 1. בירור תפיסת תפקיד רכז ביולוגיה.
 2. מקבוצה לצוות- אתגרים בניהול צוות מורים.
 3. יצירת קבוצת עמיתים המהווה מסגרת ללמידה והתפתחות מקצועית, בצד תמיכה והתפתחות אישית.
 4. פיתוח תכנית המותאמת  לצרכי הוראה שש-שנתית בביולוגיה.
 5. ניהול ידע- בנייה/יישום של כלים דיגיטליים לשימוש רכז ביולוגיה.
 6. יזמות ויוזמות- תכנון ימי חשיפה, גיוס תלמידים למגמה, סיורים מומלצים.
 7. הערכה ומדידה של תהליך והישגים בביולוגיה- העשרה/ התאמת הובלת הצוות להוראה היברידית.

מנחות הקורס

ילנה סנצישב וגלית כראדי.

היקף ומבנה הקורס

30 שעות עם ציון. מוכרת כגמול באופק חדש ובעוז לתמורה.

דרישות הקורס

לקבלת גמול השתלמות יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות: השתתפות במפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות ביחידות הא-סינכרוניות לרבות משימת הסיכום.

מועד פתיחה

הקורס ייפתח ביום א', 11.1.20, כ"ג בתשרי תשפ"א במפגש סינכרוני.

חשוב לדעת

שימו לב!  בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך נדרשת השלמת כל יחידה בפרק זמן קצוב. לאור זאת לא נוכל לאפשר השלמה של יחידות לימוד באיחור