כלי ניהול לרכזי מקצוע היסטוריה – שלב ב'

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • היסטוריה ממלכתי במודל "איחוד מול ייחוד"
  • רכזי מקצוע היסטוריה (בהווה ובעתיד) בחטיבות ובתיכונים.

  • 28/10/2020
  • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

בתקופה של אתגרים שמשנים את שגרת חיינו מתחדד הצורך במנהיגות מקצועית שתספק פתרונות ותוביל את הצוותים המקצועיים.

הקורס מזמן חשיבה ובירור של תחומי אחריותכם כרכזים ומעניק כלים מעשיים שיסייעו לכם לעמוד באופן מיטבי באחריות זו. יושם דגש מיוחד על הוראה ההיברידית והתמודדות עם האתגרים שהיא מביאה לעולמנו המקצועי. במהלך הקורס נשים במרכז את השיתוף והוראת עמיתים, מתוך כבוד והערכה לניסיון הרב שאתם מביאים אתכם, ומתוך כוונה לעודד אימוץ דפוסים של שיח ושיתוף עמיתים בעבודה השוטפת של הובלת צוות היסטוריה בבית הספר.

מטרות הקורס

  1. ניהול צוות בתקופה של שינוי עומק בתוכנית הלימודים ובדרכי ההוראה של היסטוריה.
  2. יצירת  תוכנית עבודה המבוססת על הוראה, למידה והערכה היברידית.
  3. ניהול היברידי אפקטיבי של צוות מקצוע
  4. חקירה והתאמה של דרכי הוראה, למידה והערכה מרחוק בהתאם לצורכי תחום הדעת.
  5. פיתוח תוכניות למידה מיוחדות.

קהל היעד

רכזי מקצוע היסטוריה (בהווה ובעתיד) בחטיבות ובתיכונים.

מנחה הקורס

אדי בן זאב – מדריך להוראת ההיסטוריה, רכז היסטוריה בתיכון מקיף נשר.

היקף ומבנה הקורס

הקורס בהיקף של 30 שעות מוכרות לגמול באופק חדש ולעוז לתמורה. כל תהליך הלמידה מתקיים ברשת בתוך הקמפוס הווירטואלי לעובדי ההוראה בישראל .הקורס מורכב מיחידות סינכרוניות וא- סינכרוניות.

דרישות הקורס

לקבלת 30 שעות לגמול עם ציון יש להיות נוכחים במפגשים ולבצע את כל המשימות באתר הקורס, כולל משימת הסיכום.

מפגש פתיחה

הקורס ייפתח ב28.10.2020.

חשוב לדעת

שימו לב! בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך, קבלת גמול מותנית בהשלמת כל משימות הקורס כולל משימת סיכום.