כלי ניהול לרכזי מקצוע- מדע וטכנולוגיה

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • מדע וטכנולוגיה במודל "איחוד מול ייחוד"
  • רכזי מקצוע במדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים

  • 03/12/2019
  • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

איך  אני מוביל את הצוות, מנהל את הידע, מקדם את תחום הדעת, מפגין מיומנויות פדגוגיות, מגבש תכנית הערכה, משכנע את המנהל ומלמד בכיתה באופן המיטבי?
סוגיות אלו מלוות את רכז המקצוע בכל בוקר מחדש  לא פשוט, נכון?

קורס פיתוח מקצועי המיועד לרכזי המקצוע מדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים

ינסה לתת מענה לאתגר, תוך חיבור בין בירור עקרוני של תחומי אחריותכם כרכזים, לבין כלים ניהוליים מעשיים שיסייעו לכם לעמוד באופן מיטבי בתחומי האחריות שלכם. . במהלך הקורס יושם דגש רב על שיתוף ולמידת עמיתים, מתוך כבוד והערכה לניסיון הרב שאתם מביאים אתכם, ומתוך כוונה לעודד אימוץ דפוסים של שיח ושיתוף עמיתים בעבודה השוטפת של הובלת צוות בבית הספר  וכן קשר ישיר לצוות המוביל את הוראת מדע וטכנולוגיה במטה .

הקורס הינו במודל"איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי,  צוות המקצוע וצוות מטח.

מטרות הקורס

1. הבנה מעמיקה של תפקיד רכז המקצוע.

2. בנייה/יישום של כלים דיגיטליים לשימוש הרכז.

3. חיבור רכז המקצוע לחידושים במטה המקצועי במשרד החינוך.

4. יצירת קבוצת עמיתים המהווה מסגרת ללמידה והתפתחות מקצועית, בצד תמיכה והתפתחות אישית.

מנחת הקורס

ורד זיידמן

היקף ומבנה הקורס

הקורס הינו בהיקף של 30 שעות עם ציון,  מוכר לאופק חדש ולעוז לתמורה וכולל : מפגשים סינכרוניים בהם נקיים למידת עמיתים המבוססת על תחקיר משותף של היישומים והפקת לקחים, כולל הצעות לשכלול הכלים על סמך "חוויית המשתמש" ויחידות לימוד א-סינכרוניות בהם תתנסו ביישום כלי ניהול, בעבודה השוטפת בבית הספר ומול רכזי המקצוע.

דרישות הקורס

לקבלת גמול יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי הקורס: המפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות השונות ביחידות הא-סינכרוניות לרבות משימת הסיכום.
כמו כן, בקורס זה תידרשו ליישם בין 2-3 כלים ניהוליים פדגוגים תוך מישוב הכלים ורפלקציה.

מועד פתיחה

הקורס ייפתח במפגש סינכרוני ב-3.12.19 בין השעות 20:30-22:00.

חשוב לדעת

שימו לב! בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך נדרשת השלמת כל יחידה בפרק זמן קצוב. לאור זאת לא נוכל לאפשר השלמה של יחידות לימוד באיחור.