כלי ניהול לרכזי מקצוע- מדע וטכנולוגיה בחט"ב + חט"ע

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • מדע וטכנולוגיה במודל "איחוד מול ייחוד"
  • רכזי מקצוע במדע וטכנולוגיה בחט"ב ובחט"ע

  • 30/12/2018
  • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

להוביל את הצוות, לנהל את הידע, לקדם את תחום הדעת, להפגין מיומנויות פדגוגיות, לגבש תכנית הערכה, לשכנע את המנהל וכל זאת מבלי לקחת בחשבון את ההוראה בכיתה…
כל אלו ועוד מרכיבים את תפקיד רכז המקצוע. לא פשוט, נכון? איך מצליחים לעמוד באתגר/ אחריות? כיצד אפשר להשתפר ולהתחדש?

קורס פיתוח מקצועי חדש המיועד לרכזי המקצוע מדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים ובחטיבה העליונה ינסה לתת מענה לאתגר, תוך חיבור בין בירור עקרוני של תחומי אחריותכם כרכזים, לבין כלים ניהוליים מעשיים שיסייעו לכם לעמוד באופן מיטבי באחריות זו. במהלך הקורס יושם דגש רב על שיתוף ולמידת עמיתים, מתוך כבוד והערכה לניסיון הרב שאתם מביאים אתכם, ומתוך כוונה לעודד אימוץ דפוסים של שיח ושיתוף עמיתים בעבודה השוטפת של הובלת צוות בבית הספר.

מטרות הקורס

1. הבנה מעמיקה של תפקיד רכז המקצוע.

2. בנייה/יישום של כלים דיגיטליים לשימוש הרכז.

3. חיבור רכז המקצוע לחידושים במטה המקצועי במשרד החינוך.

4. יצירת קבוצת עמיתים המהווה מסגרת ללמידה והתפתחות מקצועית, בצד תמיכה והתפתחות אישית.

מנחת הקורס

הילה דגן

היקף ומבנה הקורס

הקורס הינו בהיקף של 30 שעות עם ציון, מוכר לאופק חדש ולעוז לתמורה וכולל : מפגשים סינכרוניים בהם נקיים למידת עמיתים המבוססת על תחקיר משותף של היישומים והפקת לקחים, כולל הצעות לשכלול הכלים על סמך "חוויית המשתמש" ויחידות לימוד א-סינכרוניות בהם תתנסו ביישום כלי ניהול, בעבודה השוטפת בבית הספר ומול רכזי המקצוע.

דרישות הקורס

לקבלת גמול  יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי הקורס: המפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות השונות ביחידות הא-סינכרוניות לרבות משימת הסיכום.
כמו כן, בקורס זה תידרשו ליישם בין 2-3 כלים ניהוליים פדגוגים תוך מישוב הכלים ורפלקציה.

מועדי פתיחה וסיום

הקורס ייפתח במפגש סינכרוני ב-30.12.18 בין השעות 20:30-22:00.

 

חשוב לדעת

שימו לב!  בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך נדרשת השלמת כל יחידה בפרק זמן קצוב. לאור זאת לא נוכל לאפשר השלמה של יחידות לימוד באיחור