כלי ניהול לרכז המקצוע/ת בביולוגיה- מורים יחידים

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • ביולוגיה במודל "איחוד מול ייחוד"
  • מורים יחידים המרכזים את תחום הדעת ביולוגיה בחט"ע בלבד 

  • 08/10/2018
  • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

את/ה מורה יחיד/ה לביולוגיה בבית הספר? את/ה אחראי/ת על הטמעת המקצוע ועל ריכוזו?  את/ה גם המורה וגם השגריר/ה לביולוגיה? האם יש לך עם מי להתייעץ? בקורס רכזי ביולוגיה למורים יחידים בתחום הדעת נדון ונתרגל כלי ניהול בקהילה ייחודית לסוגיה זו.

קורס פיתוח מקצועי חדש המיועד למורים יחידים המרכזים את תחום הביולוגיה ינסה לתת מענה לאתגר, תוך חיבור בין בירור עקרוני של תחומי אחריותכם כרכזים, לבין כלים ניהוליים מעשיים שיסייעו לכם לעמוד באופן מיטבי באחריות זו. במהלך הקורס יושם דגש רב על שיתוף ולמידת עמיתים, מתוך כבוד והערכה לניסיון הרב שאתם מביאים אתכם, ומתוך כוונה לעודד אימוץ דפוסים של הגדרת שותפים פוטנציאליים לקידום של תחום הדעת ולעבודה אפקטיבית בבית הספר.

מטרות הקורס

  • בירור תפיסת תפקיד של מורה יחיד/ה המרכזת את תחום הביולוגיה
  • בנייה/יישום של כלים דיגיטליים לשימוש הרכז/ת
  • יצירת קבוצת עמיתים המהווה מסגרת ללמידה והתפתחות מקצועית, בצד תמיכה והתפתחות אישית

מנחות הקורס

גלית כראדי וילנה סניצשב

קהל היעד

מורים יחידים המרכזים את תחום הדעת ביולוגיה  בחט"ע בלבד. 

היקף ומבנה הקורס

הקורס בהיקף של 30 שעות עם ציון, מוכר לאופק חדש ולעוז לתמורה וכולל ארבעה מפגשים סינכרוניים בהם נקיים למידת עמיתים המבוססת על תחקיר משותף של היישומים והפקת לקחים, כולל הצעות לשכלול הכלים על סמך "חוויית המשתמש" ויחידות לימוד א-סינכרוניות בהן תתנסו ביישום כלי ניהול, בעבודה השוטפת בבית הספר ומול רכזי המקצוע.

דרישות הקורס

לקבלת גמול השתלמות יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות: השתתפות במפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות השונות ביחידות הא-סינכרוניות לרבות משימת הסיכום.
שימו לב, ביצוע משימת הסיכום מהווה תנאי הכרחי לקבלת הגמול.
כמו כן, בקורס זה תדרשו ליישם בין 2-3 כלים ניהוליים פדגוגים תוך מישוב הכלים ורפלקציה.

מועד פתיחת הקורס

הקורס ייפתח במפגש סינכרוני בתאריך 8.10.18, בשעות 20:00-21:30.

חשוב לדעת

שימו לב!  בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך נדרשת השלמת כל יחידה בפרק זמן קצוב. לאור זאת לא נוכל לאפשר השלמה של יחידות לימוד באיחור