כתיבת עבודות במיזם החקר באזרחות

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • אזרחות במודל "איחוד מול ייחוד"
 • מורים המלמדים בתכנית תמ"ר מיזם החקר באזרחות

 • 06/11/2018
 • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

ההשתלמות מיועדת למורים לאזרחות  המלמדים ומנחים תלמידים בכתיבת מיזמי חקר באזרחות במסגרת תכנית תמ"ר (תכנית הממירה את חובת ההיבחנות בבחינת הבגרות החיצונית בהיקף של שתי יח"ל בתהליך של למידה בדרך החקר. במסגרת ההשתלמות נעסוק בתכנית העבודה השנתית לשנה"ל התשע"ט,  בבחירת נושאים לחקר במיזם החקר ובעבודת מיזם מסוג מוניטור אזרחי. בהיכרות עם מחווני מיזם החקר לפי סוגים. באיתור מידע לכתיבת עבודות מיזם החקר , בסקירת הספרות במיזם החקר וברישום מקורות בהנחיית תלמידים בכתיבת עבודות המיזם לפי סוגים במתודולוגיית מיזמי החקר ומיזם המוניטור, בבניית כלי המחקר ראיון ובפרק הדיון והמסקנות בעבודת המיזם.  ההשתלמות תכלול יום עיון שיתמקד  בביצוע עבודות מיזם חקר מסוג מוניטור אזרחי. בנוסף המשתלמים יתנסו בהערכת מיזמי חקר באזרחות שיכתבו השנה על ידי התלמידים על פי המחוון.

מטרות הקורס

 • הצגת מבנה תכנית העבודה השנתית במיזם החקר באזרחות
 • לימוד דרכים לבחירת נושאים לכתיבת עבודות המיזם והמוניטור.
 • היכרות עם מחווני המיזם המעודכנים.
 • איתור מידע לכתיבת עבודות מיזם החקר
 • הנחיית תלמידים בכתיבת עבודות מיזם החקר ומוניטור מקומי/ממשלתי
 • לימוד מתודולוגיית מיזמי החקר והמוניטור המקומי / ממשלתי
 • לימוד מיומנות בנייה וביצוע ראיונות במיזמי החקר
 • לימוד פרק סקירת הספרות בעבודת מיזם החקר , מיומנות מיזוג טקסטים ורישום מקורות בעבודה
 • לימוד פרק הדיון והמסקנות במוניטור מקומי / ממשלתי ובמיזם בחקר באזרחות
 • התנסות בהערכת מיזמי החקר באזרחות על פי המחוון

קהל היעד

מורים המלמדים בתכנית תמ"ר מיזם החקר באזרחות

מנחה הקורס

תמיר לוי סבג

היקף, מבנה ודרישות לגמול

ההשתלמות היא בהיקף של 30 שעות עם ציון, והיא כוללת מפגשי פנים אל פנים, מפגשים סינכרוניים ומטלות א-סינכרוניות. הקורס מוכר לאופק חדש ולעוז לתמורה (לא לדרגות 7-9). נדרשת נוכחות של 80% בשיעורים השתתפות פעילה במפגשים סינכרוניים, נוכחות במפגשי פא"פ, הגשת מטלות א-סינכרוניות והגשת מטלת סיכום בסיום ההשתלמות.

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח במפגש פא"פ ביום שלישי ה- 06/11/18 בין השעות 16:00-19:15

במרכז להעצמת האזרח בכתובת: אודיטוריום סמולרש, קמפוס אוניברסיטת תל-אביב (שער 4)