למידה בדרך החקר במדעי הסביבה – אקוטופ, סדנה סביבתית וניתוח מחקר מדעי

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • מדעי הסביבה במודל "איחוד מול ייחוד"
 • מורים למדעי הסביבה בחטיבה העליונה

 • 29/10/2019
 • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

ע"פ תכנית הלימודים במגמת התמחות במדעי הסביבה: "מדעי הסביבה הוא מקצוע בחירה מדעי, רב תחומי, בחטיבה העליונה, העוסק בהכרת הסביבה, הבנת השינויים הנגרמים כתוצאה מהתערבות האדם בסביבה והצורך לשמור על הסביבה בה אנו חיים"… "העיקרון הדידקטי שביסוד התכנית הוא שילוב בין למידת חקר בבית הספר ובסביבה לבין מעורבות ואזרחות פעילה"

החקר והלמידה החוץ כיתתית, הינם דרכי למידה חווייתיות המאפשרות לימוד משמעותי תוך פיתוח  סקרנות, הנאה, אתגר אכפתיות ואחריות לסביבה אצל התלמיד. בהתאם למפרט תכנית הלימודים, למידה באמצעות חקר מהווה נתח עיקרי בהוראת מדעי הסביבה, מיומנויות חקר באות לידי ביטוי בניתוח מחקר מדעי בחלק העיוני בהערכה החיצונית (60%) ובמרבית פרקי העשייה החינוכית בהערכה הפנימית (40%).

קהל היעד

מורים למדעי הסביבה בחטיבה העליונה

מטרות הקורס

 • רכישת שליטה בתהליכי הנחיה של מיומנויות חקר
 • התנסות בתכנון וביצוע מחקר מדעי עם תלמידים
 • התמודדות עם אתגרים בהנחיית עבודת חקר עם תלמידים
 • התנסות בניתוח מחקר מדעי

נושאי הקורס

 • היכרות עם מיומנויות חקר רלוונטיות למאה ה-21
 • המורה כמנחה בתהליכי חקר
 • תכנון ויישום סדנאות סביבתיות עם תלמידים – כולל סיור בחקר ימים ואגמים חיפה (ההשתלמות מבוססת על התנסות בסדנה סביבתית באיזור דצמבר-ינואר)
 • ניתוח מחקר בהתבסס על מאמר מדעי

מנחת הקורס

מוסטפא עוסמאן

היקף, מבנה ודרישות לגמול

ההשתלמות בהיקף של 30 שעות כשכל תהליך הלמידה מתקיים ברשת בתוך הקמפוס הווירטואלי לעובדי ההוראה בישראל. ההשתלמות מחולקת ל-10 יחידות לימוד וירטואליות הכוללות חומר תיאורטי ומשימות לביצוע. לקבלת 30 שעות לגמול עם ציון יש לבצע את כל המשימות באתר ההשתלמות, כולל משימת הסיכום.

ההשתלמות כוללת כ 3 יחידות סינכרוניות (פתיחה, אמצע וסיכום) וסיור לימודי בחקר ימים ואגמים חיפה בתאריך 17.12.2019 משעה  16:00 עד 19:00

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח במפגש סינכרוני בתאריך 29.10.19  בין השעות 20:00-21:30.