למידה בדרך החקר – גאוגרפיה-אדם וסביבה

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • גאוגרפיה-אדם וסביבה במודל "איחוד מול ייחוד"
  • מורי גאוגרפיה אדם וסביבה בבתי הספר העל יסודיים

  • 15/11/2021
  • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

בוגרי מערכת החינוך, אזרחי העתיד, זקוקים ליכולת חשיבה ברמה גבוהה, שתאפשר להם להבנות ידע חדש באופן עצמאי תוך הפעלת חשיבה ביקורתית ויצירתית. למידה בדרך החקר מבוססת על מעבר מלמידה המדגישה שינון של מידע, ללמידה משמעותית, המדגישה פיתוח הבנה מעמיקה של תכנים ויכולות למידה וחשיבה. למידה בדרך החקר מומלצת ביותר בתוכניות הלימודים ב"גאוגרפיה אדם וסביבה" בכל שכבות הגיל. בתי ספר המלמדים "גאוגרפיה אדם וסביבה" כמקצוע הגבר בוחרים במסגרת ההערכה הבית ספרית (40%) אחד מבין שלושה תחומי התמחות במסגרת ההערכה הבית ספרית: כדור הארץ והסביבה או הפיתוח והתכנון המרחבי או האדם במרחב החברתי-תרבותי.

נושאי תחומי ההתמחות מזמנים ללומדים מפגש עם תחומים שהם בחזית הלימוד הגאוגרפי והמחקר היישומי ומומלץ לשלב בהוראה למידת חקר – "גאוטופ" מבוסס מיפוי מקוון (GIS). ה"גאוטופ" עוסק בסוגיות ובדילמות שבהן התלמיד נדרש לפתור בעיה תוך שימוש מושכל בידע, להפיק תוצר המכוון לקהל יעד מוגדר ולהציגו. מטרת הלמידה בדרך החקר לאפשר לתלמידים לפתח את כישורי החשיבה והלמידה שלהם, לפתח כישורים לעבודת צוות, לעודד את הסקרנות הטבעית, וגם להביא לידי ביטוי את היכולות של כל התלמיד. השתלמות זו תאפשר למורים המשתלמים להכיר את מהות תהליך החקר הגאוגרפי על מגוון אופניו וסוגיו ולהתנסות בהוראה בדרך החקר בכיתה.

קהל היעד

מורי גאוגרפיה אדם וסביבה בבתי הספר העל יסודיים

מטרות הקורס

  1. להכיר את הלמידה בדרך החקר כדרך להערכה חלופית בית ספרית משמעותית
  2. להכיר את מהות תהליך החקר על מגוון אופניו וסוגיו
  3. להתנסות בהוראת למידה בדרך החקר בכיתה

מנחת הקורס

חניתה ברעם

היקף ומבנה הקורס

ההשתלמות מקנה 30 שעות לגמול עם ציון באופק חדש/ עוז לתמורה.

כל תהליך הלמידה מתקיים ברשת בתוך הקמפוס הווירטואלי לעובדי ההוראה בישראל .הקורס מורכב מיחידות סינכרוניות וא- סינכרוניות

דרישות לקבלת גמול

  • יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות: במפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות ביחידות הא- סינכרוניות (עבודה עצמית באתר ההשתלמות).
  • בתום ההשתלמות יש להגיש מטלת סיכום
  • לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של 80%

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח ב-15/11/21, י"א כסלו תשפ"ב, ביחידה א-סינכרונית.

מפגש סינכרוני ראשון יתקיים ב-22/11/2021, י"ח בכסלו תשפ"ב.

חשוב לדעת

בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך, נדרשת השלמת כל יחידה בפרק זמן קצוב. לאור זאת לא נוכל לאפשר השלמה של יחידות לימוד באיחור. כמו כן, קבלת גמול מותנית בהשלמת כל משימות הקורס, כולל משימת סיכום.