למידה בדרך החקר – ספרות ממלכתי

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • ספרות במודל "איחוד מול ייחוד"
 • כלל המורים ובמיוחד אלה המתחילים או מתכוונים ללמד בתכניות ממירות בגרות או בנתיב שותפי פיתוח.

 • 24/10/2022
 • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

בקורס זה נבסס מיומנויות חשיבה, הוראה והערכה בדרך החקר תוך התבוננות ביצירות ספרות. נעסוק בשלבים שונים של עבודת בדרך החקר, נכיר מטלות מסוגים שונים ונדון בנושאים משותפים, ספרותיים ואחרים שיש לכולנו עניין בהם בתהליך זה.

מטרות הקורס

 • פיתוח פרקטיקות הוראה, יישומן ומישובן.
 • העמקה וביסוס של ידע פדגוגי-דיסציפלינרי בהוראת החקר בספרות.
 • פיתוח והדרכה של לימוד עצמאי ומונחה בקרב המורים והתלמידים.
 • בניית קבוצת עמיתים לצורך שיתוף פעולה בהמשך.

מנחת הקורס

ורד פרידמן ביאלר.

היקף ומבנה הקורס

 • ההשתלמות מקנה 30 שעות לגמול עם ציון באופק חדש/ עוז לתמורה.
 • יחידות סינכרוניות וא-סינכרוניות כפי שיפורסם בסילבוס הקורס. (מפגש פא"פ יתקיים לקראת סיום הקורס – אם יתאפשר).

דרישות לקבלת גמול

 • יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות: במפגשים פנים אל פנים, במפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות ביחידות הא- סינכרוניות (עבודה עצמית באתר ההשתלמות).
 • בתום ההשתלמות יש להגיש מטלת סיכום

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח ביחידה א- סינכרונית ב-24.10.22, י״ד בחשון תשפ"ב.

המפגש הסינכרוני הראשון יתקיים ביום 14.11.22 ו׳ בכסלו.