למידה בדרך החקר – ספרות ממלכתי

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • ספרות במודל "איחוד מול ייחוד"
  • מורים לספרות בחטיבה עליונה

  • 04/11/2019
  • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

בהשתלמות זו נכיר את שלבי תהליך החקר בשני צירים-  כמורה וכתלמיד. נלמד לתכנן את המהלך בכיתה תוך שנכיר אותו באופן אישי ולעומק בעצמנו, נתנסה בכתיבת הצעת חקר, בשאילת שאלות, בחירה וקבלת החלטות  ונדון בהתמודדות עם מוטיבציות ברמות שונות של תלמידים בכיתה. גם נכיר יצירות ! נחשוב ביחד על מבנה העבודה, משמעות הסיכום והחשיבות הרבה של הרפלקציה ככלי בתהליך הלמידה.

בהשתלמות נלמד בדרך של התנסות שמדגימה את התהליך שעובר תלמיד ומורה, ולכן נכיר גם דרכים בהנחיה. לימוד בדרך החקר הוא חוויה שתלמידים לרוב אינם מכירים, היא מאתגרת, יצירתית ומעוררות מחשבות רבות. כל מי שמתנסה בה, גם אם לעיתים מתקשה בה, יכול להפיק ממנה כלים ותובנות לאין ערוך.

מטרות הקורס

  1. לתת מענה למדיניות הפדגוגית המתייחסת להערכה חלופית בית ספרי
  2. להכיר את מהות תהליך החקר על מגוון אופניו וסוגיו
  3. להתנסות בהוראת מיומנויות למידה בדרך החקר בכיתה בתחום הספרות

קהל היעד

  • הקורס מיועד למורים לספרות בחטיבה עליונה. (כולל מי שירצה ללמד בדרך זו גם במסגרת הערכה חלופית ב 30%.)
  • מורים הרוצים ללמד בדרך אחרת בה יכול כל תלמיד למצוא נושאים אותם הוא מעוניין לחקור.
  • מורים הרוצים להתנסות בדרך של הנחיה ולא הוראה פרונטלית.

מנחת הקורס

ורד פרידמן ביאלר.

היקף, מבנה ודרישות לגמול

ההשתלמות בהיקף של 30 שעות כשכל תהליך הלמידה מתקיים ברשת בתוך הקמפוס הווירטואלי לעובדי ההוראה בישראל. ההשתלמות מחולקת ל-7 יחידות לימוד וירטואליות הכוללות חומר תיאורטי ומשימות לביצוע. לקבלת 30 שעות לגמול עם ציון יש לבצע את כל המשימות באתר ההשתלמות, כולל משימת הסיכום.

הקורס כולל התנסות מעשית עם תלמידים בכיתה, במהלך ההשתלמות. ההשתלמות כוללת כ 2 יחידות סינכרוניות ומפגש פא"פ שיתקיים במטח, קלאוזנר 16 תל אביב בתאריך 6.1.20 בשעות אחר הצהריים.

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח ביחידה א-סינכרונית בתאריך 4.11.19