למידה בדרך החקר – ערבית לדוברי ערבית

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • ערבית לדוברי ערבית במודל "איחוד מול ייחוד"
 • מורים לערבית (בכל השכבות)

 • 10/10/2021
 • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

העולם בו אנו חיים גדוש במידע רב ומגוון, המשתנה ומתחדש בתדירות גבוהה. שינויים אלה באים לידי ביטוי בין השאר בתחומי התרבות, הכלכלה, המדע והטכנולוגיה. לצורך התמודדות עם האתגרים ששינויים אלה מציבים בפנינו, על מערכת החינוך לאפשר לתלמידים לפתח את כישורי החשיבה והלמידה שלהם, לפתח כישורים לעבודת צוות,  לעודד את הסקרנות הטבעית, וגם להביא לידי ביטוי את היכולות של כל התלמידים.

בוגרי מערכת החינוך, אזרחי העתיד, זקוקים ליכולת חשיבה ברמה גבוהה, שתאפשר להם להבנות ידע חדש באופן עצמאי תוך הפעלת חשיבה ביקורתית ויצירתית. יכולת זו תסייע להם להתאים את עצמם למציאות משתנה ולקבל החלטות שקולות. השגת יכולת זו בקרב התלמידים מחייבת  שינוי בדרכי ההוראה, הלמידה וההערכה (ה.ל.ה). השינוי כרוך במעבר מלמידה המדגישה שינון של מידע, ללמידה משמעותית, המדגישה פיתוח הבנה מעמיקה של תכנים ויכולות למידה וחשיבה. הלמידה בדרך החקר מבוססת על השקפה זו וניתנת ליישום בכל תחומי הדעת. כיום, ניתן למצוא במערכת החינוך "איים" של למידה משמעותית בדרך החקר.

קורס זה ייתן מענה למורים שילמדו ויעריכו את תלמידיהם באמצעות למידה חקרנית.

מטרות הקורס

 1. לתת מענה למדיניות הפדגוגית המתייחסת להערכה חלופית בית ספרית (30 אחוז מציון הבגרות)
 2. להכיר את מהות תהליך החקר על מגוון אופניו וסוגיו ולהציג את התמונה הכוללת של נושא החקר
 3. להתנסות בהוראת מיומנויות למידה בדרך החקר בכיתה
 4. תכנון והנחיית תהליך חקר בכיתה

נושאי הקורס

 1. מבוא ללמידה בדרך החקר
 2. מיומנויות חקר מרכזיות
 3. ניסוח שאלת חקר
 4. איתור מקורות מידע
 5. ממצאים, דיון והסקת מסקנות
 6. הנחיה של כתיבת עבודת חקר

קהל היעד

מורים לערבית (בכל השכבות)

מנחת הקורס

פאדיה נדאף, בעלת תואר שני בשפה הערבית, ותק 35 שנה, מורה בחטיבה העליונה, מחנכת כיתה, רכזת ומדריכה ארצית בשילוב פדגוגיה דגיטלית בשפה הערבית.

היקף ומבנה הקורס

ההשתלמות מקנה 30 שעות לגמול עם ציון באופק חדש/ עוז לתמורה

כל תהליך הלמידה מתקיים ברשת בתוך הקמפוס הווירטואלי לעובדי ההוראה בישראל .הקורס מורכב מיחידות סינכרוניות וא- סינכרוניות.

דרישות לקבלת גמול

 • יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות: במפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות ביחידות הא- סינכרוניות (עבודה עצמית באתר ההשתלמות).
 • בתום ההשתלמות יש להגיש מטלת סיכום
 • לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של 80%

משתלם אשר עבר את ההשתלמות בעבר לא יכול להשתלם בה עוד פעם.

מועד פתיחה

הקורס ייפתח ב- 10/10/21 במפגש סינכרוני בין השעות 19:00-20:30.

חשוב לדעת

בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך, נדרשת השלמת כל יחידה בפרק זמן קצוב. לאור זאת לא נוכל לאפשר השלמה של יחידות לימוד באיחור. כמו כן, קבלת גמול מותנית בהשלמת כל משימות הקורס, כולל משימת סיכום.