למידה בדרך החקר – ערבית לערבים

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • ערבית לערבים במודל "איחוד מול ייחוד"
  • מורים לערבית (לכל השכבות)

  • 25/11/2018
  • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

 

העולם בו אנו חיים גדוש במידע רב ומגוון, המשתנה ומתחדש בתדירות גבוהה. שינויים אלה באים לידי ביטוי בין השאר בתחומי התרבות, הכלכלה, המדע והטכנולוגיה. לצורך התמודדות עם האתגרים ששינויים אלה מציבים בפנינו, על מערכת החינוך לאפשר לתלמידים לפתח את כישורי החשיבה והלמידה שלהם, לפתח כישורים לעבודת צוות,  לעודד את הסקרנות הטבעית, וגם להביא לידי ביטוי את היכולות של כל התלמידים.

בוגרי מערכת החינוך, אזרחי העתיד, זקוקים ליכולת חשיבה ברמה גבוהה, שתאפשר להם להבנות ידע חדש באופן עצמאי תוך הפעלת חשיבה ביקורתית ויצירתית. יכולת זו תסייע להם להתאים את עצמם למציאות משתנה ולקבל החלטות שקולות. השגת יכולת זו בקרב התלמידים מחייבת  שינוי בדרכי ההוראה, הלמידה וההערכה (ה.ל.ה). השינוי כרוך במעבר מלמידה המדגישה שינון של מידע, ללמידה משמעותית, המדגישה פיתוח הבנה מעמיקה של תכנים ויכולות למידה וחשיבה. הלמידה בדרך החקר מבוססת על השקפה זו וניתנת ליישום בכל תחומי הדעת. כיום, ניתן למצוא במערכת החינוך "איים" של למידה משמעותית בדרך החקר.

קורס זה יתן מענה למורים שילמדו ויעריכו את תלמידיהם באמצעות למידה חקרנית.

מטרות הקורס

  1. לתת מענה למדיניות הפדגוגית המתייחסת להערכה חלופית בית ספרית (30 אחוז מציון הבגרות)
  2. להכיר את מהות תהליך החקר על מגוון אופניו וסוגיו ולהציג את התמונה הכוללת של נושא החקר
  3. להתנסות בהוראת מיומנויות למידה בדרך החקר בכיתה
  4. תכנון והנחיית תהליך חקר בכיתה

קהל היעד

מורים לערבית (לכל השכבות)

מנחה הקורס

נדאף פאדיה

היקף ומבנה הקורס

הקורס בהיקף של 30 שעות עם ציון (פרטים ימסרו בהמשך), מוכר לאופק חדש ולעוז לתמורה. תהליך הלמידה יתבצע דרך רשת האינטרנט, בקמפוס הווירטואלי של עובדי ההוראה, מביתו של כל משתלם במסגרת הזמנים שנקבעו מראש. הקורס מחולק ליחידות לימוד וירטואליות, הכוללות חומרי למידה ומשימות לביצוע.

היקף הקורס, מבנה ודרישות לקבלת גמול

לקבלת גמול  יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי הקורס: השתתפות במפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות השונות ביחידות הא-סינכרוניות לרבות משימת הסיכום.

כמו כן, בקורס זה תדרשו ליישם בין 2-3 כלים ניהוליים פדגוגים תוך מישוב הכלים ורפלקציה.

מועד פתיחה

הקורס ייפתח ביחידה א-סינכרונית ב-25/11/2018

סילבוס יפורסם בקרוב.