למידה בדרך החקר – תושבע"פ ותלמוד ממ"ד

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • תושבע"פ ותלמוד ממ"ד במודל "איחוד מול ייחוד"
  • מורים לתושב"ע ותלמוד לעל יסודי בממלכתי-דתי

  • 01/11/2020
  • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

בוגרי מערכת החינוך, אזרחי העתיד, זקוקים ליכולת חשיבה ברמה גבוהה, שתאפשר להם להבנות ידע חדש באופן עצמאי תוך הפעלת חשיבה ביקורתית ויצירתית. יכולת זו תסייע להם להתאים את עצמם למציאות משתנה ולקבל החלטות שקולות. השגת יכולת זו בקרב התלמידים מחייבת  שינוי בדרכי ההוראה, הלמידה וההערכה (ה.ל.ה). השינוי כרוך במעבר מלמידה המדגישה שינון של מידע, ללמידה משמעותית, המדגישה פיתוח הבנה מעמיקה של תכנים ויכולות למידה וחשיבה. הלמידה בדרך החקר מבוססת על השקפה זו. כיום, ניתן למצוא במערכת החינוך יותר ויותר למידה משמעותית בדרך החקר.

העולם בו אנו חיים גדוש במידע רב ומגוון, המשתנה ומתחדש בתדירות גבוהה. שינויים אלה באים לידי ביטוי בין השאר בתחומי התרבות, הכלכלה, המדע והטכנולוגיה. לצורך התמודדות עם האתגרים ששינויים אלה מציבים בפנינו, על מערכת החינוך לאפשר לתלמידים לפתח את כישורי החשיבה והלמידה שלהם, לפתח כישורים לעבודת צוות, לעודד את הסקרנות הטבעית, וגם להביא לידי ביטוי את היכולות של כל התלמידים.

קורס זה ייתן מענה למורים שילמדו ויעריכו את תלמידיהם באמצעות למידה חקרנית.

מטרות הקורס

  1. לתת מענה למדיניות הפדגוגית המתייחסת להערכה חלופית בית ספרית
  2. להכיר את מהות תהליך החקר על מגוון אופניו וסוגיו
  3. להתנסות בהוראת מיומנויות למידה בדרך החקר בכיתה

קהל היעד

מורים לתושב"ע ותלמוד לעל יסודי בממלכתי-דתי

מנחה הקורס

הרב ערן דאום.

היקף, מבנה ודרישות לגמול

הקורס בהיקף של 30  שעות עם ציון, מוכר לאופק חדש ועוז לתמורה וכולל מפגשים א- סינכרוניים ומפגש אחד סינכורני. אין מפגשי פנים אל פנים. 

על פי דרישות משרד החינוך, קבלת גמול מותנית בהשתתפות פעילה בכל הקורס (ביצוע של 100% מהמשימות בקורס, המפגש הסינכרוני והמטלות הא- סינכרוניות, לרבות משימת סיכום).

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח ביחידה א-סינכרונית בתאריך 1.11.20.