למידה בדרך החקר – תושבע"פ ותלמוד ממ"ד

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • תושבע"פ ותלמוד ממ"ד במודל "איחוד מול ייחוד"
  • מורים ומורות לתורה שבעל פה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.

  • 11/11/2019
  • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

בוגרי מערכת החינוך, אזרחי העתיד, זקוקים ליכולת חשיבה ברמה גבוהה, שתאפשר להם להבנות ידע חדש באופן עצמאי תוך הפעלת חשיבה ביקורתית ויצירתית. יכולת זו תסייע להם להתאים את עצמם למציאות משתנה ולקבל החלטות שקולות. השגת יכולת זו בקרב התלמידים מחייבת שינוי בדרכי ההוראה, הלמידה וההערכה (ה.ל.ה). השינוי כרוך במעבר מלמידה המדגישה שינון של מידע, ללמידה משמעותית, המדגישה פיתוח הבנה מעמיקה של תכנים ויכולות למידה וחשיבה. הלמידה בדרך החקר מבוססת על השקפה זו וניתנת ליישום בכל תחומי הדעת. כיום, ניתן למצוא במערכת החינוך "איים" של למידה משמעותית בדרך החקר.

העולם בו אנו חיים גדוש במידע רב ומגוון, המשתנה ומתחדש בתדירות גבוהה. שינויים אלה באים לידי ביטוי בין השאר בתחומי התרבות, הכלכלה, המדע והטכנולוגיה. לצורך התמודדות עם האתגרים ששינויים אלה מציבים בפנינו, על מערכת החינוך לאפשר לתלמידים לפתח את כישורי החשיבה והלמידה שלהם, לפתח כישורים לעבודה צוות, לעודד את הסקרנות הטבעית, וגם להביא לידי ביטוי את היכולות של כל התלמידים.

הקורס ייתן מענה למורים שילמדו ויעריכו את תלמידיהם באמצעות למידת חקר.

מטרות הקורס

  1. לתת מענה למדיניות הפדגוגית המתייחסת להערכה חלופית בית ספרית (30 אחוז מציון הבגרות).
  2. רכישת יסודות של למידת חקר והוראתם בכיתה.
  3. תכנון למידה בדרך החקר בתורה שבעל פה
  4. תכנון חקר של שאלה הלכתית
  5. התנסות בפועל במיומנויות של הוראת מיומנויות חקר.
  6. היכרות עם דרכי הצגה שונות של תוצרי תהליך חקר

קהל היעד

מורים ומורות לתורה שבעל פה שמלמדים יחידת הערכה חלופית בכיתה י". מורים ומורות לתושב"ע המבקשים לשלב תהליכי חקר בתהליך הלמידה בכיתה. הקורס מתאים למורים בגילאי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה.

מנחה הקורס

הרב ערן דאום.

היקף, מבנה ודרישות לגמול

הקורס בהיקף של 30  שעות עם ציון, מוכר לאופק חדש ועוז לתמורה וכולל מפגשים א- סינכרוניים ומפגש אחד סינכורני. אין מפגשי פנים אל פנים. 

על פי דרישות משרד החינוך, קבלת גמול מותנית בהשתתפות פעילה בכל הקורס (ביצוע של 100% מהמשימות בקורס, המפגש הסינכרוני והמטלות הא- סינכרוניות, לרבות משימת סיכום).

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח במפגש א-סינכרוני בתאריך 11.11.19 

סילבוס הקורס ומועדי יחידות הלימוד יפורסמו בסביבת הלמידה של הקורס.