למידה מיטבית מרחוק –ספרדית

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

 • ספרדית
 • מורים לספרדית

 • 18/08/2020
 • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס/ Estimados compañeros

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד",  מודל שמבוסס על קורס גנרי משותף לכל תחומי הדעת שעובר התאמה  מיוחדת  לכל תחום .

הקורס בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

החודשים האחרונים מעמתים אותנו עם מציאות מורכבת שמאלצת את כולנו  לחשוב בצורה גמישה ולתכנן מחדש את תהליכי ההוראה הלמידה  וההערכה בבית הספר ומחוצה לו.

המורים נמצאים כיום על רצף רחב בנושא ההתנסות בהוראה ולמידה מרחוק. ממורים שהתנסו  לאורך שנים כלומדים מרחוק ורכשו כלים להוראה מרחוק ועד כאלה שחסרים התנסות כזו.

בשל כך, פותחה לקורס זה ,כמו גם לקורסים אחרים של המזכירות הפדגוגית, יחידת מבוא הכוללת  מיפוי אישי של המורים על מנת לזהות את נקודת המוצא בה הם נמצאים היום ומציעה למי שזקוק לכך מושגים בסיסיים והתנסות ראשונית, על מנת להביא את כולם לנקודת הפתיחה של הקורס.

אנו מציעים לכל המורים ללמוד ולהתנסות בלמידה מיטבית מרחוק: למידה מעורבת (היברידית) הכוללת גם שילוב בין למידה מקוונת מרחוק בבית עם למידה מקרוב בבית הספר.

בקורס נתמקד בשלושה צירים מרכזיים בלמידה מרחוק – הציר הפדגוגי, הציר הטכנולוגי והציר החברתי-רגשי.

 • בציר הפדגוגי נעסוק בגיוון והתאמה של דרכי ההוראה, הלמידה וההערכה ללמידה מרחוק.
 • בציר הטכנולוגי נלמד להתאים את הכלים הטכנולוגיים לצרכים הפדגוגיים שלנו.
 • בציר החברתי-רגשי נתייחס לסוגיות של ניהול הכיתה כיחידה חברתית. סוגיות אלה כוללות שמירה על קשר בלתי פורמלי עם התלמידים, תמיכה בתלמידים מתקשים וטיפוח רווחת התלמידים.

הקורס יהיה בנוי משני חלקים – החלק הראשון יהיה מובנה מראש ויבסס את העקרונות העומדים בבסיס הלמידה המעורבת. החלק השני יהיה דינמי ומודולרי, ויותאם תוך כדי הקורס לכל קבוצת לומדים בהתאם לצרכים של תחום הדעת ושל המשתלמים.

הקורס יתכתב וייגע בהיבטים שונים הקשורים לעבודתו של המורה לספרדית ולתכנית הלימודים בתחום, תוך זיהוי וגיבוש ארגז כלים אישי ויעיל לצרכים המשתנים של הלמידה ההיברידית.

Los últimos meses nos han enfrentado a una realidad compleja que nos obliga a todos a pensar con flexibilidad y a replantear los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación dentro y fuera de la escuela.

Los profesores se encuentran ahora en un amplio espectro con respecto a la experiencia de la enseñanza y el aprendizaje a distancia. Desde profesores que han experimentado a lo largo de los años como aprendices a distancia y herramientas adquiridas para la educación a distancia hasta aquellos que carecen de dicha experiencia.

Por ello, se ha desarrollado una unidad introductoria para este curso, así como para otros cursos de la Secretaría Pedagógica, que incluye un mapeo personal de los docentes con el fin de identificar el punto de partida donde se encuentran hoy y ofrece a quienes lo necesitan conceptos básicos y experiencia inicial.

Ofrecemos a todos los profesores aprender y experimentar un aprendizaje a distancia óptimo: aprendizaje mixto (híbrido) que también incluye una combinación de aprendizaje a distancia en línea en casa con aprendizaje cercano en la escuela.

El curso se centrará en tres ejes principales de la educación a distancia: el eje pedagógico, el eje tecnológico y el eje socioemocional.

En el eje pedagógico, abordaremos la diversidad y adecuación de las formas de enseñanza, aprendizaje y evaluación para la educación a distancia.

En el eje tecnológico aprenderemos a adaptar las herramientas tecnológicas a nuestras necesidades pedagógicas.

En el eje socioemocional abordaremos los temas de la gestión del aula como unidad social. Estos problemas incluyen mantener un contacto informal con los estudiantes, apoyar a los estudiantes con dificultades y cultivar el bienestar de los estudiantes.

El curso constará de dos partes: la primera parte estará preestructurada y establecerá los principios subyacentes al aprendizaje mixto. La segunda parte será dinámica y modular, y se adaptará durante el curso a cada grupo de alumnos según las necesidades del campo de conocimiento y de los alumnos.

El curso corresponderá y abordará diversos aspectos relacionados con el trabajo del profesor de español y el plan de estudios en el campo, al tiempo que identificará y formulará una caja de herramientas personal y eficaz para las necesidades cambiantes del aprendizaje híbrido.

מטרות הקורס/Objetivos del Curso

 • "הכשרת הלבבות" ללמידה מרחוק וללמידה מעורבת
 • פיתוח חוסן לשימוש בלמידה מרחוק מעורבת גם בזמן שגרה
 • פיתוח תפיסה אג'ילית (זמישה – זריזה וגמישה) של מורים כלפי הלמידה
 • פיתוח היכולת לזהות נכון צורך פדגוגי ו/או דידקטי שעולה מתוך המציאות החדשה ולהתאים לו מענה ספציפי באופן גמיש
 • פיתוח היכולת להעריך את המענה ולשפר אותו.

Capacitación para aprendizaje a distancia y aprendizaje mixto

Desarrollar una percepción ágil (flexible – ágil y flexible) de los profesores hacia el aprendizaje

Desarrollar la capacidad para identificar correctamente una necesidad pedagógica y / o didáctica que surge de la nueva realidad y adaptar una respuesta específica a ella de manera flexible.

Desarrollar la capacidad de evaluar la respuesta y mejorarla.

מנחי הקורס/Instructores del curso

שולמית נודלמן וקלאודיו ירושלמי

Shula Nudelman – mail Shula4u@gmail.com – celular 050-3436090

y Claudio Jerusalmi – mail  cjerusalmi@gmail.com  – celular 050-2727195

היקף הקורס/ Duración del curso

הקורס הינו בהיקף של 30 שעות, מוכר לאופק חדש ו/או עוז לתמורה.

El curso tiene una duración de 30 horas, reconocido por Ofek Hadash y / o Oz Latmurá.

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח בתאריך 18.8 ביחידת לימוד א-סינכרונית.

בתאריך 26.8 יתקיים יום למידה מרחוק (מפגש סינכרוני) בין השעות 8:30 – 11:00.