מבט לעומק בתוכנית הלימודים בחט"ב במתמטיקה

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • מתמטיקה
  • מורים למתמטיקה לכיתות ז- ט

  • 03/11/2019
  • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו בהובלת צוות הפיקוח על תחום הדעת במזכירות הפדגוגית וצוות מטח.

מפמ"ר מתמטיקה על יסודי וצוות מטח שמחים להזמין את מורי המתמטיקה של חטיבות הביניים לקורס מקוון שבו מתבוננים בנושאים שונים של תכנית הלימודים, יוצרים קשרים בין הנושאים הנלמדים, מבינים את הרציונל מאחורי בחירת הנושאים ולומדים מהן גבולות הגזרה בכל שלב לימודי.

מטרות הקורס

רענון הדגשים בתכנית הלימודים עבור מורים ותיקים והעמקה בחלק מהתכנים עבור מורים חדשים.

קהל היעד

מורי מתמטיקה לכיתות ז- ט

מנחת הקורס

ניצה שיאון, מדריכה ארצית למתמטיקה חט"ב.

היקף ומבנה הקורס

30 שעות עם ציון. מוכר כגמול באופק חדש ובעוז לתמורה.

דרישות הקורס לגמול

לקבלת גמול השתלמות יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות: השתתפות במפגשי פנים אל פנים, במפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות ביחידות הא-סינכרוניות לרבות משימת הסיכום.

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח ביום א'-3/11/19, ה' בחשוון תש"פ, ביחידה א-סינכרונית בקמפוס הוירטואלי.

חשוב לדעת

שימו לב! בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך, קבלת גמול מותנית בהשלמת כל משימות הקורס כולל משימת סיכום.