מדברים כימיה – דיבור בפני קהל למורי כימיה

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • כימיה במודל "איחוד מול ייחוד"
  • מורים לכימיה בכיתות י' – יב' (חט"ע)

  • 10/09/2019
  • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

במקצוע הכימיה התלמידים נדרשים לדבר בפני קהל בעת ההערכה של מעבדת החקר (במעמד הבחינה בעל פה ובמהלך הלמידה השוטפת), בהוראת נושאים מתוכנית הלימודים ל-55%, בהערכה של נושאים מתוך ה-30%, בתחרויות שונות כמו: "יש לנו כימיה", בכנסים אזוריים, בכימיאדה, באירועים בית ספריים שונים כמו הצגת המגמה לתלמידי כיתה ט', בערב מגמה, בימי שיא או באירועים שמתקיימים בקהילה שבהם משתתפות אוכלוסיות שאין להן ידע בכימיה כמו: בתי אבות, תלמידי בתי ספר יסודיים או חטיבות ביניים. דיבור בפני קהל בכל אחד מהאירועים הללו דורש מן התלמידים הכנה ותכנון, על מנת להציג ידע באופן אפקטיבי, קצר וממוקד תוך התאמת התכנים לקהל, בהלימה למטרות של הדיבור. 

דיבור בפני קהל היא אחת ממיומנות המאה ה-21, היא חוצה דיסציפלינות. מטרת השתלמות זו היא להציג בפני המורים לכימיה דרך סדורה וממוקדת לפיתוח של מיומנות זו בקרב תלמידים באמצעות שילוב דיבור בפני קהל במגוון של הזדמנויות בכיתה. בניגוד לדעה הרווחת גם מי שלא נולד עם כישרון וורבלי וביטחון עצמי יכול לפתח אסטרטגיות של פרזנטציה ודיבור מול קהל. 

בהשתלמות "מדברים כימיה – דיבור בפני קהל למורי הכימיה" במודל מקוון איחוד מול ייחוד, תרכשו את מיומנויות הרטוריקה אותן תוכלו לשלב בתהליכי הוראה, למידה והערכה בכימיה בהקשרים לימודיים מגוונים. כמו כן תקבלו כלים להקנות באופן מובנה מיומנות של דיבור בפני קהל לתלמידיכם. פיתוח מיומנויות אלה בקרב התלמידים תורם משמעותית לעיבוד המידע, להבנה מעמיקה של התכנים וללמידה כולה, ותוכל לשרת את תלמידיכם בחייהם הבוגרים בעתיד. אתם יכולים ללמוד וללמד אותן.

קדימון להשתלמות

קהל יעד

מורים לכימיה בכיתות י' – יב' (חט"ע).

מנחות הקורס

ירדן קדמי ומיאדה נאסר.

מטרות הקורס

  1.  הרחבת הידע אודות סוגות והזדמנויות של דיבור בפני קהל בהוראת הכימיה
  2. שכלול יכולות מורים ותלמידים לחשיבה רטורית, ביקורתית ויצירתית
  3. התנסות כלומדים וכמורים במיומנויות רטוריות בעמידה בפני קהל 
  4. למידה מהתנסויות של מורים מהשטח
  5. מתן מענה למורים במגוון הזדמנויות לימודיות כולל בהערכה חלופית במסגרת 30%-70% בהתאמה לתכנית הלימודים בכימיה
  6. יצירת מאגר משימות/תוצרים (שממוקדים בפיתוח מיומנות דיבור בפני קהל של התלמידים) שניתן להפעיל בכיתה במהלך ההוראה והלמידה (לשימוש מורי הכימיה).

היקף הקורס

היקף ההשתלמות: 30 שעות. ההשתלמות מוכרת לגמול עם ציון ל"אופק חדש" ו"עוז לתמורה".

ההשתלמות ניתנת ליישום בהערכה חלופית במסגרת 30%-70% במגוון הזדמנויות לימודיות תוך התאמה לנושאי לימוד שונים.

דרישות הקורס

לקבלת גמול השתלמות יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות ולהגיש עבודה מסכמת. כחלק ממשימות הקורס תידרשו להתנסות בפעילויות, לצלם את עצמכם, לדווח ולקבל משוב, ללמוד בחברת עמיתים וליישם את הנלמד עם תלמידים בכיתה.

מפגש פתיחה

הקורס ייפתח ביחידה א- סינכרונית בתאריך 10.9.19 , י' באלול תשע"ט