מורים עמיתים הנחיית עבודות חקר באזרחות

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • אזרחות במודל "איחוד מול ייחוד"
  • מורים המלמדים או מתעניינים בתכנית תמ"ר 'אזרחות עבודות חקר'

  • 20/11/2018
  • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

ההשתלמות מבקשת לתת מענה דידקטי ופדגוגי ייעודי למורים המלמדים למידת חקר באזרחות במסגרת תכנית תמ"ר (תכנית הממירה את חובת ההיבחנות בבחינת הבגרות החיצונית בהיקף של שתי יח"ל בתהליך של למידה בדרך החקר). במסגרת ההשתלמות נעסוק בתכנית העבודה השנתית לשנה"ל התשע"ט, בלימוד המחוונים המנחים את כתיבת העבודות , בהוראת משימות החקר המוצעות לתלמידים בכיתה, ברישום מקורות בעבודת החקר, בלימוד עקרונות מנחים לבניית שיעורים להנחיית תלמידים בעבודת החקר / משימות חקר באזרחות ובהתנסות בפועל בהנחיית התלמידים בכיתות. ההשתלמות תכלול שיח עמיתים ומשוב ההדדי על התנסות המורים בהוראת החקר בכיתות. בנוסף המשתלמים יעריכו עבודות חקר באזרחות שיכתבו השנה על ידי התלמידים על פי המחוון.

מטרות הקורס

  1. למידה תיאורטית והתנסות מעשית בהוראה והנחיית תלמידים בדרך החקר במקצוע האזרחות בדגש על התנסות בפועל בכיתות ומשוב הדדי.
  2. היכרות עם המחוונים המעודכנים לכתיבת עבודות חקר באזרחות לפי סוגים.
  3. לימוד דרכי הוראה לרישום מקורות בכתיבת עבודות חקר באזרחות.
  4. למידת עקרונות מנחים לבניית שיעורי חקר ומשימות חקר באזרחות.
  5. התנסות בבניית מערכי שיעור להנחיית תלמידים במשימות החקר באזרחות / כתיבת עבודות החקר באזרחות על פי תכנון מוקדם  והנחייתם בפועל בכיתות.
  6. התנסות בהערכת עבודות חקר באזרחות על פי מחוון

קהל היעד

מורים המלמדים בתכנית תמ"ר 'אזרחות עבודות חקר'

מנחה הקורס

תמיר לוי סבג

היקף, מבנה ודרישות לגמול

ההשתלמות היא בהיקף של 30 שעות עם ציון, והיא כוללת מפגשי פנים אל פנים, מפגשים סינכרוניים ומטלות א-סינכרוניות. הקורס מוכר לאופק חדש ולעוז לתמורה (לא לדרגות 7-9). נדרשת נוכחות של 80% בשיעורים השתתפות פעילה במפגשים סינכרוניים, נוכחות במפגשי פא"פ, הגשת מטלות א-סינכרוניות והגשת מטלת סיכום בסיום ההשתלמות.

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח במפגש פא"פ ביום שלישי ה – 20/11/2018 -בין השעות 16:00-19:15
במטח בכתובת: קלאוזנר 16, תל אביב