מטלת ביצוע- אזרחות

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • אזרחות במודל "איחוד מול ייחוד"
  • מורים לאזרחות בעל יסודי

  • 27/10/2020
  • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

הוראת אזרחות עוסקת בתפיסות תיאורטיות ובגישות מחקריות בנושאים כמו לאומיות ודמוקרטיה, זכויות אדם ושיטות ממשל, בניתוח מצבים ובבחינת אירועים אקטואליים. היא  משלבת הערכה באמצעות מבחן והערכה חלופית.

הקורס עוסק בהערכה החלופית- מטלת הביצוע, המתמקדת בחלק היצירתי של הלמידה המשמעותית. הקורס משלב מפגש פנים אל פנים ומחולק ליחידות לימוד וירטואליות הכוללות סרטונים, חומר תאורטי, הסברים והבהרות ומשימות לביצוע, המשימות יועלו לקבוצות הדיון כבסיס לשיח ולגיבוש תובנות מקצועיות.

מטלת ביצוע שייכת ל"משפחה" הרחבה של הערכה חלופית ובאופן ממוקד יותר: לסוגי תהליכי הל"ה (הוראה, למידה, הערכה) השמים במרכזם תהליכים של חקר פעיל בתחום הרלוונטי לתלמידים. במרכז מטלת ביצוע נמצאת: בעיה אזרחית, אקטואלית ורלוונטית , אותה התלמידים חוקרים ולומדים על מנת להציע לה פתרון. המורים יתנסו במתודולוגיה של מטלת הביצוע וירכשו כלים להנחיית תהליך של למידה משמעותית והערכה חלופית .

מטרות הקורס

  • עידוד מעורבות אזרחית
  • חשיפה של מטלת הביצוע באזרחות והבהרה מהם שלבי המטלה.
  • התנסות בכתיבת מטלת ביצוע
  • הקניה של יכולת  הנחית תלמידים במטלת הביצוע.
  • הקניה של יכולת הערכת מטלות ביצוע.

קהל היעד

מורים לאזרחות בשנות ההוראה הראשונות שלהם.

מנחת הקורס

בלהה אלפרסון

היקף ומבנה הקורס

30 שעות עם ציון, מוכר לגמול.

דרישות הקורס

לקבלת גמול השתלמות יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות: השתתפות במפגשי פנים אל פנים, במפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות ביחידות הא-סינכרוניות לרבות משימת הסיכום.

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח בתאריך 27.10.2020 במפגש פנים אל פנים בבניין מטח, רח' קלאוזנר 16 רמת אביב (בכפוף להנחיות משרד הבריאות).