מטלת ביצוע- אזרחות

החלטתם להירשם לקורס? מצוין!
הזינו את הפרטים, לחצו על שליחה והמתינו לקבלת אישור בדוא"ל.
שימו לב – כל השדות בטופס הינם שדות חובה!

  • אזרחות במודל "איחוד מול ייחוד"
  • מורים לאזרחות בעל יסודי

  • 13/01/2020
  • 30
הקורס סגור להרשמה

אודות הקורס

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

הוראת אזרחות עוסקת בתפיסות תיאורטיות ובגישות מחקריות בנושאים כמו לאומיות ודמוקרטיה, זכויות אדם ושיטות ממשל, בניתוח מצבים ובבחינת אירועים אקטואליים. היא  משלבת הערכה באמצעות מבחן והערכה חלופית.

הקורס עוסק בהערכה החלופית- מטלת הביצוע, המתמקדת בחלק היצירתי של הלמידה המשמעותית. הקורס משלב מפגש פנים אל פנים ומחולק ליחידות לימוד וירטואליות הכוללות סרטונים, חומר תאורטי, הסברים והבהרות ומשימות לביצוע, המשימות יועלו לקבוצות הדיון כבסיס לשיח ולגיבוש תובנות מקצועיות.

מטלת ביצוע שייכת ל"משפחה" הרחבה של הערכה חלופית ובאופן ממוקד יותר: לסוגי תהליכי הל"ה (הוראה, למידה, הערכה) השמים במרכזם תהליכים של חקר פעיל בתחום הרלוונטי לתלמידים. במרכז מטלת ביצוע נמצאת: בעיה אזרחית, אקטואלית ורלוונטית , אותה התלמידים חוקרים ולומדים על מנת להציע לה פתרון. המורים יתנסו במתודולוגיה של מטלת הביצוע וירכשו כלים להנחיית תהליך של למידה משמעותית והערכה חלופית.

קורס זה יעסוק במטלת הביצוע הקלאסית והוא מיועד ומתאים למורים לאזרחות בשנות ההוראה הראשונות שלהם.

מורים ותיקים המעוניינים ברענון בנוגע למטלת הביצוע הקלאסית מוזמנים להירשם, אך לא נעסוק בקורס זה בגרסאות אחרות של מטלת הביצוע.

מטרות הקורס

עידוד מעורבות אזרחית · הטמעת יכולות למידה עצמית ויצירת הרגלי למידה עצמית שילוו את הלומד לאורך שנים · פיתוח כושר גנרי של פתרון בעיות הכולל יכולת אנליזה, סינתזה והערכה, שיוכל להיות מיושם בכל בעיה חדשה ובלתי מוכרת · שיפור הידע המקצועי. פיתוח  יכולת של עבודה בצוות · הגברת מוטיבציה על ידי העברת האחריות ללמידה אל התלמיד עצמו.

קהל היעד

מורים לאזרחות בשנות ההוראה הראשונות שלהם

מנחת הקורס

בלהה אלפרסון

היקף ומבנה הקורס

30 שעות עם ציון, מוכר לגמול.

דרישות הקורס

על פי דרישות משרד החינוך, קבלת גמול מותנית בהשתתפות פעילה בכל הקורס (מפגשים פנים אל פנים, מפגשים סינכרוניים, יחידות א-סינכרוניות ומשימת סיכום).

מועד הפתיחה

הקורס ייפתח בתאריך 13.1.2020 במפגש פנים אל פנים בבניין מטח, רח' קלאוזנר 16 רמת אביב, בין השעות 16:30 – 19:45.